Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 11.06.2024 r. o godzinie 12:00 w Sali Senatu (nr 337, budynek B) w siedzibie Uczelni

Tytuł rozprawy:

Metody rozpoznawania obrazów w badaniu dna oka dla celów diagnostyki medycznej 

Autor: Tomasz Krzywicki


Promotor:

Prof. dr hab. Lech Polkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski


Recenzenci:

Dr hab. Hung Son Nguyen, Uniwersytet Warszawski,

Dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk, Politechnika Opolska,

Dr hab. Jan Bazan, Uniwersytet Rzeszowski