Przejdź do treści

W drugim tygodniu sierpnia PJATK Gdańsk stanie się areną wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy naukowcami z różnych części świata podczas odbywającej się na Wydziale Informatyki międzynarodowej konferencji na temat badań nad systemami adaptacyjnymi i konwergentnymi ACM RACS 2023.

Tematem przewodnim będą zagadnienia badawcze w sferze obliczeń adaptacyjnych i konwergentnych. Obliczenia adaptacyjne i konwergentne koncentrują się na innowacyjnych rozwiązaniach złożonych problemów we wszystkich gałęziach przemysłu i nauki, z wykorzystaniem technik adaptacyjnych i konwergentnych. 

Uczestnicy konferencji przedstawią wyniki swoich badań w wielu obszarach, jak na przykład: 

– nauczanie maszynowe,
– bezpieczeństwo i zaufane przetwarzanie,
– bioinformatyka,
– eksploracja danych,
– systemy rozproszone i równoległe,
– sieci komórkowe,
– platformy i aplikacje na smartfony.

Wykłady wygłoszą między innymi Profesor Sang-Wook Kim z Wydziału Informatyki i Inżynierii Uniwersytetu Hanyang w Seulu oraz Profesor Salvador García z Wydziału Informatyki i Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu w Granadzie.

ACM to największa na świecie społeczność informatyczna, zrzeszająca nauczycieli akademickich, badaczy i specjalistów w obszarze informatyki. Celem ACM jest rozwój nauki, sztuki oraz inżynierii i zastosowań IT poprzez dialog, integrację środowiska, promowanie wiedzy, tworzenie i promowanie etycznych i zawodowych standardów.

Założona u zarania ery komputerowej w Stanach Zjednoczonych, ACM rozciąga się na każdy zakątek globu, a ponad połowa z ponad 100 000 jej członków mieszka poza Stanami Zjednoczonymi.


Zobacz inne aktualności