Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne informacje:

Opis studiów

Studia MBA dla branży IT Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w pełni poszerzają, uzupełniają i systematyzują wiedzę na temat rynku IT w Polsce i na świecie.

Celem nadrzędnym studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, strategii rozwoju firmy, analizy i metodologii rozwiązywania problemów biznesowych w oparciu o specyfikę branży IT.

Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z dostępnymi możliwościami technologicznymi – zwłaszcza w kontekście ich wykorzystania w rozwiązywaniu problemów biznesowych, a tym samym w usprawnieniu współpracy działu IT z innymi działami w firmach.


Studia uczą poszukiwania narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów biznesowych, dopasowania odpowiednich metod technologicznych do potrzeb biznesowych, a także pokazują potencjał innowacji technologicznych i jego obszary zastosowań. Stanowią doskonałą podstawę do dynamicznego rozwoju zawodowego i wzrostu efektów biznesowych.


Kontakt

Obsługa kandydatek i kandydatów
na studia w PJATK odbywa się stacjonarnie, telefonicznie i mailowo.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany
na swoim indywidualnym koncie
rekrutacyjnym.

Lokalizacja

Biuro studiów MBA
pokój nr 17
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

tel. (+48) 22 58 44 597
tel. (+48) 606 329 434

e-mail: mba@pjwstk.edu.pl
e-mail: m.godzisz@pja.edu.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00–17.00
Wtorek 8.00–17.00
Środa 8.00–17.00
Czwartek 8.00–17.00
Piątek 8.00–16.00

Dlaczego warto studiować?

Studia MBA w PJATK

Technologia zmienia dzisiejsze zawody i zmusza do patrzenia na zagadnienia z nowej perspektywy. Dlatego kandydat na studia MBA dla branży IT to osoba, której wyzwania zawodowe i dalszy zawodowy rozwój stanowić będą obszary szeroko pojętej branży IT, a także współpracę z działami technologicznymi.

Program studiów MBA dla branży IT adresowany jest do kadry zarządzającej średniego, wyższego i najwyższego szczebla. Warunkiem uczestnictwa są ukończone studia co najmniej I stopnia oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

Studia MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych to rosnąca społeczność wybitnych specjalistów, którzy z roku na rok mają okazję spotkać się i poszerzać swoje zasięgi „networkingowe” podczas uroczystej Graduacji i Inauguracji Studentów MBA oraz Słuchaczy studiów Podyplomowych w PJATK. Dbamy aby wyśmienite talenty liderskie miały szanse dzielić się swoimi dośwadczeniami z nowymi rocznikami MBA for IT.


Dodatkowe korzyści

— słuchacze uzyskują dyplom MBA DLA BRANŻY IT nie tylko z pogłębioną wiedzą, ale co ważniejsze, z solidną praktyką w zakresie podejmowania złożonych decyzji oraz tego, co oznacza przywództwo w globalnym środowisku.

— dokonując analizy praktyk przywódczych i kultur organizacyjnych, które umożliwiają dzisiejszym liderom kształtowanie bardziej zwinnych i dojrzałych cyfrowo organizacji, uczestnicy opracują nowe metody i zdobędą umiejętności, które pozwolą im napędzać cyfrową transformację i pokonywać przeszkody na drodze do postępu.

— wymiana doświadczeń, praca w grupach projektowych

— poszerzenie sieci inspirujących specjalistów, kontaktów z branży IT, które w przyszłości mogą zaowocować otwarciem się na nowe możliwości, jak i przyszłą współpracę

— posiadający dyplom MBA są upoważnieni do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259), jednym z wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających jest ukończenie studiów Master of Business Administration (MBA).

Nie trać czasu i wejdź na nowy poziom kariery!

Studia MBA to ROZWÓJ, NETWORKING, DOŚWIADCZENIE

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i rozpocznij swoje studia MBA dla Branży IT już w nadchodzącym semestrze!

MBA, czyli szansa na:

ROZWÓJ KARIERY

Odkrywanie nowych perspektyw i poszerzanie horyzontów zawodowych to kluczowy cel naszych studiów MBA. Nasz program doskonale wspiera rozwój kariery, umożliwiając zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy nie tylko w zakresie biznesu, ale także zarządzania, przywództwa i innowacji.

SZYBKI AWANS

Studia MBA to nie tylko inwestycja w wiedzę, to również inwestycja w siebie – przekształcenie ambicji w sukces zawodowy. Dzięki zdobytym kompetencjom, nasi absolwenci są atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy, co często przekłada się na możliwość awansu do kluczowych stanowisk kierowniczych.

WYŻSZE WYNAGRODZENIE

Studia MBA stanowią kluczowy krok w kierunku osiągnięcia wyższego poziomu wynagrodzenia i sukcesu zawodowego. Program ten umożliwia rozwój kompetencji, które są wysoko cenione na rynku pracy, takich jak umiejętności zarządzania strategicznego, analiza finansowa, przywództwo i negocjacje

CENNE DOŚWIADCZENIE

Nasza kadra akademicka, doświadczeni praktycy biznesu oraz unikalne moduły edukacyjne pozwalają studentom na zrozumienie złożoności współczesnego świata biznesu oraz nauczenie się skutecznego podejmowania decyzji w dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu.


Z czym wyjdziesz po studiach?

 • rozumienie zmienności oraz istoty ryzyka i sposobów jego identyfikacji na rynkach finansowych, znajomość makroekonomicznych oraz instytucjonalnych sposobów dążenia do zapewnienia stabilności finansowej,
 • znajomość i korzystanie z procesu Design Sprint
 • Design thinking oraz umiejętność zastosowania jej w praktyce
 • stosowanie grywalizacji w praktyce, dzięki której w realny sposób zmieniamy wyniki finansowe niejednej firmy.
 • znajomość procesu negocjacji, procesu decyzyjnego u pojedynczego klienta oraz dynamiki relacji międzyludzkich w grupach
 • wykorzystanie neurozarządzania do zwiększenia efektywności pracy poprzez znajomość wybranych aspektów związanych z funkcjonowaniem mózgu
 • znajomość nowych nurtów w zarządzaniu wraz z analizą ich obecnej przydatności na gruncie poszczególnych kultur organizacyjnych z uwzględnieniem różnic kulturowych.
 • zrozumienie trendów gospodarczych kształtujących współczesny świat
 • wykorzystanie pracy z głosem do stworzenia swojego wizerunku

 •  zapoznanie z nowymi modelami zarządzania i ochrony technologii, ochrony własności intelektualnej, oraz prawa konkurencji i konsumentów w odniesieniu do nowych technologii.     
 • Prognozowanie ekonomiczne
 • rozwiązywanie problemów na dużą skalę oraz wywieranie wpływu na zmiany społeczne.
 • pełnienie roli liderskiej w organizacji
 •  znajomość sztuki wystąpień publicznych
 • wiedza i praktyka elementów świadomego zarządzania konfliktem
 • znajomość narzędzi do zarządzania prawami własności intelektualnej w firmie jak i zasobem
 • wiedza na temat zarządzania projektami informatycznymi oraz umiejętność zastosowania jej w praktyce
 • znajomość nowoczesnych zwinnych metod pracy
 • zarządzanie własnym rozwojem i życiem zawodowym
 • zarządzanie zespołem rozproszonym
 • zarządzania zmianą w organizacji w czasie transformacji cyfrowej

Graduacja MBA

Osoba kończąca studia będzie posiadać pełną wiedzę na temat możliwości i szerokich rozwiązań technologicznych w procesach biznesowych, znać potencjał rynku IT i potrafić z tego potencjału we właściwy sposób korzystać.

Absolwenci studiów otrzymują prestiżowy dyplom Uczelni, która od wielu lat ceniona jest wśród kadry zarządzającej oraz przedsiębiorców, potwierdzający wysokie kwalifikacje menadżerskie w branży IT.

Galeria

Poznaj opinie absolwentów i absolwentek studiów MBA

Dołącz do elitarnego grona liderów technologicznych po studiach MBA w PJATK