Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne wydarzenia

Opis studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną umożliwiają nabycie kwalifikacji do zarządzania szkołami i placówkami.  Poza uzyskaniem uprawnień potrzebnych do kierowania szkołą, wartością jest zdobycie wiedzy i doświadczeń umożliwiających zmianę w szkole, a także założenie i prowadzenie własnej placówki oświatowej. 


Po ukończeniu studiów słuchacze będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności, a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania.
Uzyskają grupę wsparcia w swoim działaniu dzięki utrzymaniu sieci kontaktów z innymi słuchaczami, a także z Instytutem Dobrej Edukacji – odpowiedzialnym za merytoryczną stronę studiów.


Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00–17.00
Wtorek 8.00–17.00
Środa 8.00–17.00
Czwartek 8.00–17.00
Piątek 8.00–16.00


Kontakt

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego
pokój B 17
tel. (+48) 512 497 506
tel. (+48) 504 640 530
tel. (+48) 22 58 44 597

e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Obsługa kandydatek i kandydatów na studia w PJATK odbywa się stacjonarnie, telefonicznie i mailowo.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób rekrutujących się na studia w PJATK

Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną:
Joanna Berdzik 
e-mail: joanna.berdzik@dobraedukacja.edu.pl


Do kogo skierowane są te studia?

Proponowany kierunek studiów podyplomowych skierowany jest do absolwentów wyższych studiów posiadających tytuł magistra lub licencjata, którzy są zainteresowani zdobyciem kompetencji w zakresie indywidualizacji procesu nauczania oraz chcą zdobyć kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą, a więc do:

 • osób, które interesują się edukacją i zajmują się jej problematyką;
 • osób pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego, kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz przygotowujących się do pełnienia innych funkcji kierowniczych w oświacie;
 • nauczycieli zainteresowanych pracą w szkole w innowacyjny, spersonalizowany sposób;
 • osób planujących utworzenie szkoły niepublicznej.

Absolwenci tego kierunku najczęściej:

 • dokonują zmian w szkole, w której pracują;
 • przystępują do konkursów na stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, oświatowych;
 • chcą pracować z uczniami w sposób spersonalizowany – dopasowywany do ich potrzeb;
 • szukają nieszablonowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych;
 • planują zostać szefami szkół lub włączyć się do kadry zarządzającej szkołami;
 • przygotowują się do założenia szkoły niepublicznej, w których chcą realizować autorską koncepcję pracy;
 • już kierują szkołą niepubliczną, ale chcą uzyskać wsparcie w organizowaniu jej pracy w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem standardów dobrej edukacji  – uspołecznienia, spersonalizowanej opieki nad uczniem, oceniania wspierającego rozwój dziecka.

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.