Przejdź do treści

Informacje ogólne

Elastyczność i komfort

Wiemy, że wiedzę i umiejętności zdobywa się najowocniej w odpowiednich warunkach dlatego nasze zajęcia odbywają się zarówno w formie zdalnej (oszczędzając czas i energię) jak i stacjonarnie (umożliwiając nawiązanie i podtrzymanie relacji, pełniejszą wymianę doświadczeń).

Studia trwają dwa semestry i obejmują 11 zjazdów w tym: 8 zjazdów on-line i 3 stacjonarne w Warszawie.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.


Merytoryka


Program opracowaliśmy tak, aby zapoznać Słuchaczy niemających wykształcenia technicznego ani prawnego z jak najszerszym zakresem merytorycznym tematu zarządzanie cyberbezpieczeństwem, jak również, aby umożliwić praktyczne – warsztatowe przećwiczenie wielu poruszanych tematów. Słuchacze otrzymują też profesjonalne zestawy materiałów (skrypty, gotowe szablony prawne, lektury – podręczniki w wersji cyfrowej i papierowej).


Program studiów

Program studiów 2023/2024


Program studiów 2022/2023


Opis przedmiotów

Zarządzanie informacją w organizacji  (48 godz.)

 • Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu
 • Wywiad gospodarczy. Legalne pozyskiwanie informacji ze źródeł otwartych – OSINT – zajęcia warsztatowe
 • Wewnątrzfirmowe postępowania wyjaśniające
 • Komunikacja bezpośrednia – wykrywanie kłamstw / nieszczerości – zajęcia warsztatowe
 • Podstawy informatyki śledczej

Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa (32 godz.)

 • Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne oraz strategie w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – struktura, zasady zgłaszania, obsługi, koordynacji incydentów oraz zadania, procedury, odpowiedzialność i zasady współdziałania podmiotów wchodzących w skład KSC
 • Konstruowanie umów z zakresu cyberbezpieczeństwa i IT – zajęcia warsztatowe
 • Cyberprzestępczość, przestępstwa komputerowe – odpowiedzialność karna za czyny z użyciem nowoczesnych technologii, dowody elektroniczne a przepisy kodeksu postępowania karnego
 • Wpływ pandemii na cyberbezpieczeństwo: odpowiedzialność za szerzenie fake news i hate speech, bezpieczeństwo cyfrowe w pracy zdalnej
 • Cyberbezpieczeństwo a prawo pracy – zajęcia warsztatowe
 • Ochrona danych osobowych w systemach IT (RODO) oraz informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych – wymagane procedury i dokumenty, dobre praktyki. Rola inspektora ochrony danych
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe w jednostce – krok po kroku (przedsiębiorstwa, urzędy, instytucje publiczne) – zajęcia warsztatowe
 • Najnowsze i projektowane zmiany prawne w zakresie cyberbezpieczeństwa

Technologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa (32 godz.)

 • Techniczne i technologiczne podstawy zarządzania cyberbezpieczeństwem
 • Zasady ochrony danych – standardy i nowe rozwiązania technologiczne
 • Podstawy kryptografii i bezpiecznej wymiany informacji
 • Security Operation Center
 • Bezpieczeństwo infrastruktury
 • Bezpieczeństwo sieci, aplikacji i urządzeń mobilnych
 • Wybrane zagrożenia cyfrowe: wprowadzenie do kryptowalut

Studia przypadków – laboratoria (24 godz.)

 • Studium przypadku – atak na infrastrukturę krytyczną
 • Analiza ataku typu Advanced Persistent Threads
 • Test Penetracyjny (Ethical Hacking) – warsztat
 • Wstępny audyt cyberbezpieczeństwa – warsztat
 • Informatyka śledcza – warsztat

Zarządzanie ryzykiem w organizacji (40 godz.)

 • Zarządzanie ryzkiem – metodologia, identyfikacja, szacowanie ryzyka
 • Modele zarządzania ryzkiem cyberbezpieczeństwa
 • Systemy wspomagania zarządzania ryzykiem
 • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa w praktyce
 • Zarządzanie Zespołami IT CERT CSIRT i SOC
 • Zarządzanie incydentami teleinformatycznymi
 • Analiza strat po incydencie i utrzymanie ciągłości operacyjnej
 • Zarządzanie wizerunkiem i komunikacją w sytuacji kryzysowej (wewnątrz i na zewnątrz organizacji)

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.