Przejdź do treści

Czy trzeba ukończyć studia z informatyki, żeby rozpocząć studia z Cyberbezpieczeństwa?

Ukończenie informatyki na pewno jest pomocne, ale osoby posiadające dyplom studiów technicznych lub innych kierunków ścisłych mogą również odnaleźć się w świecie cyberbezpieczeństwa.

Na platformie znajdują się praktyczne laboratoria, materiały pdf i filmy video, które sprawiają, że próg wejścia do świata cyberbezpieczeństwa został bardzo obniżony.


Czy uczestnictwo w studiach wymaga posiadania specjalnego komputera i oprogramowania?

Zadania laboratoryjne umieszczone są w chmurze obliczeniowej i dostęp do nich jest możliwy przez kanał VPN. W tym celu należy zainstalować dowolnego klienta VPN, który pozwoli łączyć się z laboratoriami w chmurze. Instrukcja krok po kroku jak to zrobić jest umieszczona na platformie. Instalacja zajmuje kilka minut.

W przypadku zadań specjalistycznych z cyberbezpieczeństwa, należy zainstalować system Kali Linux, również w tym przypadku na platformie znajduje się instrukcja video jak ją wykonać.

W przypadku problemów technicznych, zarówno dział technicznym jak i Tutorzy są gotowi do pomocy.


Kiedy można wykonywać zadania praktyczne na platformie?

Laboratoria praktyczne umieszczone są w chmurze i dostęp do nich mają słuchacze za pośrednictwem platformy CyberSkiller. Dostęp do platformy jest zagwarantowany dla słuchacza z dowolnego miejsca, przez 24/7.


Czy ukończenie studiów daje szanse na zatrudnienie jako początkujący specjalista z cyberbezpieczeństwa?

Samo ukończenie studiów nie gwarantuje zatrudnienia, ale od strony technicznej słuchaczę będą na to gotowi. Mamy informacje od słuchaczy pierwszych edycji, że w trakcie studiów aplikowali o pracę w IT z pozytywnym skutkiem (studenci mogą otrzymać od kierownika studiów raport ich aktywności na platformie wraz z osiągnięciami i rekomendacjami – podobno pomaga w zatrudnieniu).


Czy w przypadku trudności z rozwiązywaniem zadań mogę liczyć na pomoc specjalisty?

Nauczanie wspierane jest przez Tutora, czyli wykładowcę Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, który monitoruje realizację materiału przez słuchaczy.

Tutor jest dostępny dla słuchaczy podczas całego procesu nauki i poprzez kanał e-mail odpowie na pytania zarówno merytoryczne, jak i te dotyczące rozwoju kariery w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Słuchacze otrzymują dostęp do forum dyskusyjnego przeznaczonego dla słuchaczy studiów podyplomowych Forum jest moderowane w trybie asynchronicznym przez wykładowców Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.


Czy studia uczą umiejętności praktycznych, czy raczej skupiają się na teorii?

Studia mają charakter ultra praktyczny, słuchacze podczas całych studiów rozwiążą ponad 500 zadań praktycznych, które są dostępne w chmurze za pośrednictwem platformy CyberSkiller.

Zagadnienia teoretyczne są również ważne, ale są one wprowadzana w ramach udostępnionych materiałów video, które zawierają przykładowe rozwiązania zadań praktycznych wraz z ich dokładnym wytłumaczeniem.


Jakie są warunki zaliczenia studiów?

Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów

Słuchacz uzyskuje dostęp do praktycznych zadań dodatkowych (zaliczeniowych) w ramach każdego przedmiotu. Rozwiązanie tych zadań jest podstawą do zaliczenia danego modułu. Słuchacz rozwiązuje zadania zaliczeniowe w dowolnym momencie w trakcie trwania studiów.

Każdy semestr kończy się egzaminem, który będzie odbywał w formie online, w trybie kontrolowanej samodzielności (włączona kamera, monitoring środowiska pracy). Egzamin będzie trwał 180 minut i będzie obejmował materiał poruszany podczas danego semestru. Egzamin ma charakter praktyczny i będzie przeprowadzony na platformie CyberSkiller. Będzie to lista praktycznych zadań do wykonania, przygotowanych w takiej samej formule co przedmioty realizowane wcześniej na platformie CyberSkiller. 


Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.