Przejdź do treści

Informacje ogólne

Elastyczność i komfort

Wiemy, że wiedzę i umiejętności zdobywa się najowocniej w odpowiednich warunkach dlatego nasze zajęcia odbywają się zarówno w formie zdalnej (oszczędzając czas i energię) jak i stacjonarnie (umożliwiając nawiązanie i podtrzymanie relacji, pełniejszą wymianę doświadczeń).

Studia trwają dwa semestry i obejmują 10 zjazdów w tym: 5 zjazdów on-line i 5 stacjonarnych w Warszawie.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.


Merytoryka


Program opracowaliśmy tak, aby zapoznać Słuchaczy z jak najszerszym zakresem merytorycznym neurozarządzania uwzględniając najnowsze trendy, wyniki badań nad mózgiem i specyfikę branży IT, jak również, aby umożliwić praktyczne przećwiczenie wielu poruszanych tematów.


Program studiów

Program studiów 2024/2025

Program studiów 2023/2024Opis przedmiotów

Wprowadzenie do nauk o mózgu (16 godz.)

 • Neuronauki – historia, rozwój, zastosowanie
 • Specyfika mózgu człowieka – fazy rozwoju, możliwości, ograniczenia
 • Badania nad mózgiem, neuroobrazowanie – najnowsze badania
 • Dziedzictwo Człowieka z Cro Magnon – biologiczne uwarunkowania myślenia, działania i emocji dorosłego człowieka
 • Biologiczne i neurobiologiczne uwarunkowania pracy

Neurozarządzanie – budowanie skutecznego zespołu (32 godz.)

 • Zespół czy grupa? Biologiczne, neurobiologiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty budowania zespołu i pracy w zespole i w grupie
 • Jak komponować szczęśliwy i skuteczny zespół
 • Różnice międzypokoleniowe  w świetle badań nad mózgiem dojrzałym i niedojrzałym
 • Lider i menedżer – role łączne i rozdzielne
 • Memetyczna rola menedżera w zespole – warsztat

Neurozarządzanie – angażowanie i motywowanie pracowników (32 godz.)

 • Neurobiologiczne i psychologiczne uwarunkowania motywacji do pracy i aktywności dorosłego człowieka
 • Specyfika systemu kar i systemu nagród w zarządzaniu – ujęcie neurobiologiczne  i  psychologiczne
 • Mity dotyczące motywowania
 • Przegląd dobrych wzorców – skuteczna motywacja w zgodnie z potrzebami mózgu dorosłego człowieka
 • Warsztat menedżerski – komponowanie mapy motywacyjnej

Neurozarządzanie – mózg lidera / menedżera (16 godz.)

 • Umysł lidera – umysł jutra: odkrywanie potencjału, budowanie nawyków zmieniających mózg, tworzenie relacji w niepewnej przyszłości
 • Myślenie pytaniami i nastawienie na rozwój
 • Dobrostan lidera / menedżera – ujęcie praktyczne
 • Wzmacnianie marki osobistej menedżera – budowa wiarygodności i zaufania
 • Warsztat menedżerski

Neurozarządzanie – zwiększanie efektywności zespołu (32 godz.)

 • Pamięć operacyjna, uwaga i możliwości skupienia się – możliwości i ograniczenia
 • Mechanizmy zapamiętywania – pamięć operacyjna i proceduralna a warunki pracy
 • Hipokamp – brama pamięci i jego specyficzne potrzeby
 • Styl zarządzania a efektywność członków zespołu – jednostka i grupa
 • Mity dotyczące planowania i organizacji zadań
 • Planowanie i organizacja zadań – przegląd dobrych wzorców
 • Mechanizmy korzystania z mądrości zbiorowej zespołu – zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Warsztat menedżerski

Mechanizmy lustrzane i kanoniczne w skutecznym zarządzaniu (16 godz.)

 • Neurony lustrzane i neurony kanoniczne – mechanizmy działania, najnowsze badania i tezy
 • Wykorzystanie mechanizmów lustrzanych i kanonicznych w motywowaniu, angażowaniu, budowaniu relacji
 • Zapobieganie konfliktom oraz zarządzanie sytuacjami konfliktowymi w zespole
 • Hipokamp i storytelling a mechanizmy lustrzane i kanoniczne – budowanie pozycji lidera i menedżera w zespole
 • Warsztat menedżerski

Neurozarządzanie – organizacja miejsca i warunków pracy przyjaznej mózgowi (16 godz.)

 • Warunki pracy przyjazne mózgowi
 • Warunki fizyczne – optymalne kompozycje zgodne z podstawowymi potrzebami – przegląd dobrych wzorców w Polsce i na świecie
 • Warunki psychologiczne – styl zarządzania, styl komunikacji, kultura organizacyjna, atmosfera w zespole, poziom stresu – przegląd dobrych wzorców  w Polsce i na świecie
 • Warsztat menedżerski

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.