Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry i obejmują 10 zjazdów w systemie hybrydowym.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.


Merytoryka

Program opracowaliśmy tak, aby zwrócić uwagę na szeroki zakres wykorzystania content marketingu i dziedziny, których ma zastosowanie zarządzanie produkcją multimedialną.

Wiedza i Praktyka

Zajęcia, aby lepiej zrozumieć niektóre zagadnienia, będą miały formę wykładów i praktycznych warsztatów


Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia będzie realizacja projektów, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Projekty te mogą obejmować różnorodne zadania związane z tworzeniem treści multimedialnych, kampanii marketingowych, strategii komunikacyjnych, analizy danych, zarządzania projektem, czy też praktyczne zastosowanie narzędzi i technik wykorzystywanych w dziedzinie content marketingu.

Wykonywanie projektów indywidualnych pozwala ocenić zdolności i umiejętności każdego studenta osobno, a także pozwala na samodzielne pogłębianie wiedzy i rozwijanie kompetencji w konkretnych obszarach.

Natomiast prace grupowe pozwalają na naukę pracy zespołowej, zdolności komunikacyjnych, rozwiązywania problemów w grupie, a także efektywnego podziału zadań i współpracy w tworzeniu kompleksowych projektów.

Prace projektowe mogą być różnorodne, od stworzenia kampanii marketingowej dla konkretnej firmy, poprzez produkcję i wypromowanie treści multimedialnych, aż do opracowania strategii content marketingowej dla danej marki czy produktu. To daje studentom praktyczne doświadczenie, które jest wartościowe w ich przyszłej karierze zawodowej.

Oceniając projekty, prowadzący zajęcia zwracają uwagę na kreatywność, jakość wykonania, zgodność z założonymi celami projektu, a także zdolność do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Prace te stanowią ważny element oceny podczas studiów i pomagają przyszłym absolwentom rozwijać się jako profesjonalistów w dziedzinie content marketingu i zarządzania produkcją multimedialną.


Program studiów

Program studiów 2023/2024Opis przedmiotów

Nowe zasady marketingu (24 h)
 • Wpływ nowych mediów na marketing
 • Jesteś tym co publikujesz czyli jak treść definiuje autora i odbiorców
 • Content Marketing czyli treści, które przyciągają klientów
 • Firmowe blogi firmowe i podcasty
 • Kanały wideo i transmisje na żywo
Organizacja jako producent treści (24 h)
 • Strategie i modele biznesowe tworzenia treści
 • Prawo autorskie i uwarunkowania prawne
 • Produkcja własna czy zewnętrzna?
 • Treści darmowe czy płatne?
 • Platformy i kanały dystrybucji treści
Produkcja i dystrybucja treści (64 h)
 • Blog internetowy
 • Produkcja podcastu
 • Produkcja i montaż wideo
 • Transmisja na żywo w internecie
Zarządzanie produkcją (24 h)
 • Organizacja redakcji multimedialnej
 • Zarządzanie budżetem redakcji
 • Technologia i narzędzia do produkcji treści
 • Formaty produkcji treści
 • Zarządzanie budżetem redakcji
Trendy i analityka internetowa (24 h)
 • Miks treści i kanałów
 • Storytelling
 • Newsjacking i RTM
 • Recykling treści
 • Analityka internetowa i predykcja trendów

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.