Przejdź do treści

Informacje ogólne

Katedra Multimediów kształci studentów Wydziału Informatyki, Wydziału Sztuki Nowych Mediów oraz Wydziału Zarządzania Informacją w zakresie obsługi aplikacji multimedialnych, fotografii, grafiki, animacji i dźwięku oraz interakcji człowiek-komputer.


Multimedia (MUL)

Multimedia to przedmiot, który pozwala studentom Wydziału Informatyki poznać podstawy komputerowych technik multimedialnych. Na zajęciach omawiane są takie zagadnienia jak: techniki inżynierii dźwięku i obrazu, algorytmy kompresji i przetwarzania danych multimedialnych z uwzględnieniem percepcji słuchowej i wzrokowej, zasady tworzenia aplikacji multimedialnych (w tym stron WWW) oraz komunikacji człowiek-komputer.

Liczba ECTS:


Interakcja Człowiek-Komputer (ICK)

Przedmiot Interakcja Człowiek-Komputer dostarcza studentom wiedzę związaną z interakcjami człowieka z komputerem, badaniem potrzeb i doświadczeń użytkowników, projektowaniem graficznych interfejsów użytkownika oraz projektowaniem zorientowanym na użytkownika. Student teoretycznie oraz w praktyce poznaje podstawowe metody tworzenia rozwiązań interaktywnych z uwzględnieniem potrzeb użytkowników. W procesie projektowym opracowuje takie zagadnienia jak: analiza wymagań projektowych, określanie potrzeb użytkownika, tworzenie szkiców koncepcyjnych, projektowanie i prototypowania graficznych interfejsów użytkownika, testowanie oraz ocena użyteczności wytworzonych rozwiązań. Na zajęciach poruszane są również zagadnienia związane z dostępnością serwisów oraz percepcją danych multimedialnych.


Podstawy Informatyki 1 (PIN 1)

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Podstawy informatyki 1 to pierwsza z trzech części kursu informatyki dla studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów. Celem tego przedmiotu jest zapoznanie z programami graficznymi z pakietu Adobe Creative Cloud. Szczególny nacisk położony jest na trzy zagadnienia: grafikę bitmapową (z wykorzystaniem programu Photoshop), grafikę wektorową (Illustrator oraz InDesign), oraz specyfikę tworzenia dwuwymiarowej animacji wspieranej przez komputer (Adobe After Effects, Adobe Animate).


Podstawy Informatyki 2 (PIN 2)

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Przedmiot Podstawy informatyki 2 jako kontynuacja części pierwszej poszerza wiedzę studenta z zakresu oprogramowania graficznego, ponadto wprowadza podstawowe techniki programistyczne, takie jak HTML, CSS, JavaScript. Na zajęciach poruszane są również zagadnienia z zakresu edycji materiału filmowego (programy After Effects, Premiere Pro, Animate).


Podstawy Informatyki 3 (PIN 3)

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Na zajęciach z Podstaw informatyki 3 studenci mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu programowania w środowisku Processing. Język ten ma zastosowanie w zagadnieniach projektowania graficznego oraz sztuk wizualnych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają składnię oraz podstawowe zagadnienia i konstrukcje języka programowania, które mogą następnie wykorzystać w projekcie praktycznym.


Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych (PSO)

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Przedmiot umożliwia studentom zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny przetwarzania sygnałów jedno- i dwuwymiarowych (sygnały dźwięku i obrazu) oraz ciągłych i dyskretnych. Część wykładowa zapoznaje studentów z takimi zagadnieniami jak: opis i parametry sygnału, transformaty, splot, filtry cyfrowe, próbkowanie i kwantyzacja, a także ich praktycznymi zastosowaniami w analizie, syntezie i obróbce sygnałów. Zdobytą na wykładzie wiedzę studenci wykorzystują w trakcie laboratorium z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania do obliczeń naukowych i inżynieryjnych.


Zaawansowane techniki multimedialne (ZTM)

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją tzw. uczenia głębokiego oraz metodami sztucznej inteligencji dotyczącymi szeroko pojętych multimediów. Przedmiot pozwala doświadczyć uproszczonego procesu projektowania inteligentnych aplikacji opartych o uczenie maszynowe dla danego rozwiązania. Szczególna uwaga jest poświęcona klasyfikacji danych, modelom generatywnych, analizie audio oraz przetwarzaniu języka naturalnego w kontekście tłumaczenia maszynowego. W ramach przedmiotu studenci rozwijają również swoje umiejętności programistyczne podczas budowy oraz tuningu przygotowanych ćwiczeń.


Projekt inżynierski (E1, specjalność Multimedia) (PRO E1)

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Multimedia to przedmiot, który pozwala studentom Wydziału Informatyki poznać podstawy komputerowych technik multimedialnych. Na zajęciach omawiane są takie zagadnienia jak: techniki inżynierii dźwięku i obrazu, algorytmy kompresji i przetwarzania danych multimedialnych z uwzględnieniem percepcji słuchowej i wzrokowej, zasady tworzenia aplikacji multimedialnych (w tym stron WWW) oraz komunikacji człowiek-komputer.


Projekt inżynierski (E2, specjalność Multimedia) (PRO E2)

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Multimedia to przedmiot, który pozwala studentom Wydziału Informatyki poznać podstawy komputerowych technik multimedialnych. Na zajęciach omawiane są takie zagadnienia jak: techniki inżynierii dźwięku i obrazu, algorytmy kompresji i przetwarzania danych multimedialnych z uwzględnieniem percepcji słuchowej i wzrokowej, zasady tworzenia aplikacji multimedialnych (w tym stron WWW) oraz komunikacji człowiek-komputer.


Projekt inżynierski (E3, specjalność Multimedia) (PRO E3)

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Multimedia to przedmiot, który pozwala studentom Wydziału Informatyki poznać podstawy komputerowych technik multimedialnych. Na zajęciach omawiane są takie zagadnienia jak: techniki inżynierii dźwięku i obrazu, algorytmy kompresji i przetwarzania danych multimedialnych z uwzględnieniem percepcji słuchowej i wzrokowej, zasady tworzenia aplikacji multimedialnych (w tym stron WWW) oraz komunikacji człowiek-komputer.