Przejdź do treści

Zakresy specjalistyczne

Wybór zakresu specjalistycznego następuje na drugim roku studiów stacjonarnych lub na trzecim roku studiów niestacjonarnych. Studenci decydują się na zakres specjalistyczny wypełniając ankietę. Każdy student jest zobowiązany do wyboru jednego zakresu, na którym będzie kontynuować studia. Studenci, którzy chcieliby zdecydować się na dwa zakresy jednocześnie, powinni zaznaczyć swój wybór w ankiecie. Informacje na temat ankiety i czasu na jej wypełnienie są rokrocznie przekazywane studentom. Po zakończeniu czasu jej trwania zmiana decyzji nie jest możliwa.

Osoby studiujące w trybie ITN, które chcą rozpocząć dyplomowy zakres specjalistyczny w najbliższym semestrze, powinny zgłosić się do dziekanatu, aby aktywować konto w ankiecie. Dotyczy to również osób, które już kiedyś wybierały zakres, a chcą go rozpocząć ponownie.

A_BD. Bazy danych

Osoba koordynująca: prof. dr hab. Lech Banachowski

Symbol: A

Tematyka zakresu specjalistycznego

W programie zajęć jest nauka programowania, administrowania i strojenia bazy danych na przykładzie systemów Oracle, Microsoft SQLServer, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL. Dodatkowo, studenci zapoznają się z: projektowaniem, administrowaniem i strojeniem baz danych; uczą się używać narzędzia CASE; tworzą aplikacje baz danych działających w Internecie i w sieci lokalnej.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Przygotowuje absolwentów do pracy w firmach i działach informatycznych na stanowiskach: analityka, projektanta systemu informatycznego, administratora systemu baz danych, programisty tradycyjnych aplikacji, projektanta aplikacji internetowych oraz projektanta i administratora portalu internetowego.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

— Biblioteka;
— Turystyka;
— Third Country Training Program;
— JazzWorld Society;
— System statystycznego wspomagania w grach losowych;
— Herbaciarnia on-line;
— System do obsługi stowarzyszenia „Edukacja pod żaglami”;
— Sklep internetowy;
— Australia – aplikacja edukacyjna dla dzieci.

Opis laboratorium

Laboratorium wyposażone jest w wirtualne serwery: projektowe, baz danych i aplikacji. Do dyspozycji studentów jest wiele narzędzi programistycznych, projektowych i systemowych, takich jak:

 • narzędzia CASE do prowadzenia prac projektowych: Oracle Designer, Micro-soft Visio;
 • metodyki projektowe firm Oracle, Microsoft i Rational Software (IBM);
 • systemy baz danych: Oracle, MS SQLServer, DB2, Postgres, MySQL;
 • środowiska do tworzenia aplikacji klienckich: Visual Basic, Java, C, C#, C++, Oracle Forms, Oracle Reports;
 • środowiska do tworzenia aplikacji internetowych: Oracle Internet Application Server, Oracle JDeveloper, Microsoft Internet Information Server, ASP.NET, Apache, PHP, Java Servlets, JSP, EJB, XML, serwisy webowe.

Zapraszamy na stronę Katedry Baz Danych:

A_IO. Inżynieria oprogramowania i baz danych

Osoba koordynująca: prof. dr hab. Kazimierz Subieta

Symbol: A_IO

Tematyka zakresu specjalistycznego

W programie studiów jest analiza i projektowanie systemów informatycznych przy użyciu metodyk obiektowych (UML) i obiektowych narzędzi CASE. Poruszane są też zagadnienia inżynierii oprogramowania, w tym omówienie jego pełnego cyklu życiowego (faza strategiczna, analiza, projektowanie, konstrukcja, testowanie, wdrożenie, pielęgnacja, modyfikacja). Studenci uczą się zarządzania przedsięwzięciem programistycznym, zaawansowanymi graficznie interfejsami użytkownika oraz projektami inżynierskimi łączącymi bazy danych, inżynierię oprogramowania i technologie rozproszone (Internet). 

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Przygotowuje specjalistów z zakresu analizy, projektowania i administrowania dużych systemów informatycznych, metod inżynierii oprogramowania, metod projektowania baz danych, metod zwiększania jakości oprogramowania, metod integracji z Internetem. Są oni poszukiwani przez średnie i duże firmy komputerowe (w tym zagraniczne) realizujące kluczowe projekty informatyczne dla instytucji rządowych i administracyjnych, banków, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, szkół, wojska, mediów.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

— Repozytorium ponownego użycia;
— Zarządzanie wiedzą i ryzykiem w firmie programistycznej;
— Oprogramowanie wspomagające budowę i działanie sklepu internetowego;
— System przepływu prac wspomagający zarządzanie dokumentami i jakością oprogramowania;
— System wspomagający nauczanie analizy i projektowania obiektowego;
—System zarządzania treścią służący do tworzenia aplikacji internetowych.

Opis laboratorium

Na zajęciach wykorzystuje się różne pakiety CASE, Microsoft SQL Server, Microsoft Internet Information Server/ASP, Oracle, Visual Basic, Java, platforma .NET, przeglądarki WWW. Od 2005 roku używany jest też software IBM: RAD, WebSphere i Rational.

B. Cyberbezpieczeństwo, programowanie systemowe i sieciowe

Osoba koordynująca: dr hab. Adam Wierzbicki

Symbol: B

Tematyka zakresu specjalistycznego

W ramach zakresu prowadzone są zajęcia z zakresu:

 • ochrony informacji w sieciach komputerowych;
 • konfiguracji i stosowania systemów zapór ogniowych, wykrywania i zapobiegania włamaniom;
 • ukrywania informacji (steganografii), stosowania znaków wodnych;
 • zastosowań kryptografii i kryminalistyki cyfrowej;
 • programowania rozproszonego;
 • projektowania i budowy bezpiecznego i wydajnego oprogramowania, w tym oprogramowania sieciowego;
 • protokołów zapewniających jakość usług (QoS) w sieciach komputerowych;
 • zarządzania sieciami komputerowymi;
 • zaawansowanych protokołów rutingu oraz projektowania sieci lokalnych, sieci VLAN i VPN;
 • projektowania i zarządzania urządzeniami zapewniającymi diagnostykę sieci;
 • konfigurowania sieci, oceny jej wydajności i szybkości transmisji;
 • administrowania i konfigurowania podstawowych systemów sieciowych, operacyjnych i baz danych;
 • techniki projektowania i eksploatacji sieci bezprzewodowych.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Przygotowuje specjalistów z zakresu zarządzania sieciami komputerowymi, ochrony informacji, projektowania bezpiecznego i wydajnego oprogramowania przy zachowaniu podstawowych zasad inżynierii oprogramowania oraz z dziedziny kryminalistyki cyfrowej. Są oni potencjalnymi pracownikami firm, które stosują sieci komputerowe i wymagają zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz wysokiej wydajności i niezawodności. Firmy produkujące oprogramowanie, działające w obszarach e-commerce, e-learning, e-government, e-business, poszukują specjalistów w dziedzinie zabezpieczenia oprogramowania oraz danych. Oddzielną kategorię stanowią specjaliści od kryminalistyki cyfrowej zatrudniani w dużych firmach lub organizacjach, które reagują przy naruszeniu bezpieczeństwa informacji lub w wypadku przestępstw cyfrowych.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

— Protokoły uwierzytelnienia i autoryzacji w sieciach komputerowych;
— Metody dochodzenia w kryminalistyce cyfrowej;
— Zapewnianie ochrony informacji w bankowości elektronicznej;
— Metody cyfrowych znaków wodnych;
— Audyt systemów wykrywania włamań;
— Planowanie i wdrożenie usług „Voice over IP”;
— Sterowanie urządzeniami za pośrednictwem sieci komputerowych;
— Analiza protokołów sieciowych;
— Zarządzanie i administracja sieciami komputerowymi;
— Analiza porównawcza mediów sieciowych;
— Sieciowe sterowniki urządzeń niestandardowych;
— Mechanizmy redundantne w sieciach komputerowych.

Opis laboratorium

Zakres posiada Laboratorium specjalistyczne wyposażone w urządzenia przeznaczone do budowy sieci komputerowych. Znajduje się tu kilka przenośnych szaf (Racks) ze switchami oraz routerami firmy Cisco. Istnieje także możliwość wypożyczenia lub korzystania na miejscu z urządzeń mobilnych. Do dyspozycji studentów są także komputery Apple wspomagające tworzenie oprogramowania w oparciu o język ObjectiveC. Warto wymienić też pozostałe urządzenia:

 • Nokia Lumia (różne rodzaje);
 • Samsung Galaxy (SIII x 2, Note II x 4, Tab 3);
 • Nexus (4, 10);
 • Apple (iPad Air x 2, iPhone 4, iPhone 5S, iPhone 5C);
 • Motorola Xoom;
 • kostki Dice+ (x2);
 • Dell Venue 8;
 • Epoc Emotive.
D. Inteligentne systemy przetwarzania danych

Osoba koordynująca: dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik, prof. PJATK

Symbol: D

Tematyka zakresu specjalistycznego

Celem zakresu jest kształcenie w dziedzinie projektowania decyzyjnych i doradczych systemów, które służą rozwiązywaniu złożonych problemów planistycznych i optymalizacyjnych. W ramach zajęć projektowych omawiane są techniki projektowania i implementacji algorytmów i narzędzi wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, ewolucyjne i mrówkowe, zbiory przybliżone i liczby rozmyte oraz automaty komórkowe i drzewa decyzyjne. Należą one do prężnie rozwijającej się dziedziny informatyki zwanej inteligencją obliczeniową, nauki o komputerowym modelowaniu, uczeniu się, a wreszcie rozwiązywaniu zadań na wzór zasad działania mechanizmów występujących w przyrodzie. Dziedzina ta – wywodząca się ze sztucznej inteligencji – pozwala poznać techniki inteligencji obliczeniowej, dzięki którym możliwe jest mierzenie się ze skomplikowanymi zadaniami przekraczającymi możliwości umysłu ludzkiego. Oprócz eksploracji danych, można tu wspomnieć o zagadnieniach zarządzania i sterowania systemami złożonymi (np. systemy produkcyjne, zadania wymagające zaangażowania większej grupy robotów mobilnych), czy rozwiązywania trudnych problemów optymalizacyjnych (np. w bankowości, systemach transportowych oraz produkcji). Uczestnicy zakresu mają możliwość zweryfikowania nabytej wiedzy w zastosowaniach praktycznych, co pozwala połączyć ogólną umiejętność programowania ze specjalistycznym doświadczeniem w wybranej dziedzinie.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Absolwenci tego zakresu mogą pracować jako programiści przy projektowaniu systemów decyzyjnych i doradczych, wykorzystujących w działaniu komputerową analizę dużych baz danych oraz złożonych problemów planistycznych i optymalizacyjnych, umiejący wydobywać cenne informacje z wielkich baz danych, hurtowni danych oraz Internetu.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

— Projekt i implementacja narzędzia wspomagającego wyszukiwanie fraz w języku angielskim według różnego typu wzorców;
— Identyfikacja tożsamości osobowych na podstawie danych biometrycznych;
— Wykrywanie anomalii w systemach transakcyjnych;
— Wspomaganie diagnozowania medycznego na podstawie analizy bazy danych szpitala;
— System analizy i wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych;
— Analiza operacji bankowych;
— Analiza badań mikromacierzowych DNA;
— Inteligentne filtry antyspamowe.

Opis laboratorium

Zakres specjalistyczny posiada laboratorium specjalistyczne wyposażone w zestaw kilku stacji roboczych oraz klaster komputerów do przetwarzania dużych ilości danych związanych z WWW. 

E. Multimedia

Osoba koordynująca: dr hab. Alicja Wieczorkowska

Symbol: E

Tematyka zakresu specjalistycznego

Studenci zapoznają się z elementami technologii nagrań i nagłaśniania, technikami rejestracji danych multimedialnych, formatami sygnału wideo i TV, zaawansowaną technologią Flash, a także językiem wizualnym, estetyką muzyczną i prawami autorskimi. Laboratorium multimediów wraz z salą do ćwiczeń laboratoryjnych dla przedmiotu Multimedia oferują odpowiednią bazę sprzętową i software’ową do przygotowania projektów multimedialnych. Studenci uczą się obsługi i tworzenia aplikacji MM, edycji stron WWW, algorytmów kompresji i przetwarzania danych MM. Studenci poznają podstawowe techniki związane z inżynierią dźwięku oraz obrazu, rzeczywistością wirtualną, przekazem interaktywnym, interfejsami dźwiękowymi i wizyjnymi, metodami syntezy dźwięku i teorią koloru. Zgłębiają również właściwości wzroku i słuchu człowieka, różnorodne zastosowania technik multimedialnych, a także zagadnienia komunikacji z komputerem przy pomocy mowy (synteza i rozpoznawanie mowy) oraz dotyku (haptic).

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Absolwenci mogą znaleźć pracę w studiach cyfrowych jako realizatorzy postprodukcji, w działach handlowych firm przy obsłudze i rozwijaniu oprogramowania handlu elektronicznego (e-commerce), w firmach software’owych (przygotowywanie interfejsu dla użytkownika), w firmach integrujących systemy informatyczne (integratorzy systemów MM), w bankach (obsługa i rozwój cyfrowych systemów monitoringu i nadzoru), w firmach biomedycznych (wizualizacja), w serwisach internetowych, u operatorów telekomunikacyjnych i wszędzie tam, gdzie konieczne jest opracowywanie graficznych interfejsów dla użytkownika.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

— Multimedialny portal tutoriali edukacyjnych;
— Projekt multimedialnej kampanii reklamowej;
— Interaktywny film DVD – VIDEO;
— Interaktywny przewodnik po telewizji HD TV
— Encyklopedia biologii;
— Film od pomysłu do realizacji – realizacja filmu krótkometrażowego;
— Funcam – gry interaktywne dla dzieci;
— Serwis internetowy – Makrofotografia.

Opis laboratorium 

Studenci mają dostęp do Laboratorium Multimediów oraz Laboratorium Barwy. To pierwsze wyposażone jest w profesjonalne studio nagrań ze sprzętem i oprogramowaniem do nagrań oraz montażu materiałów fonicznych, a także wideofonicznych. Do dyspozycji są miksery (foniczny i wideofoniczny), korektor, interfejs MIDI, magnetofon ADAT, CD, hard-disc recorder, procesor efektów, syntezatory, mikrofony, głośniki i słuchawki, kamery, aparat cyfrowy, magnetowidy, frame grabber, drukarki i skanery. 

Pracownicy Laboratorium zajmują się cyfrowym przetwarzaniem dźwięku (zarówno mowy ludzkiej, jak i dźwięków muzycznych), a także obrazu ruchomego. Laboratorium Barwy zajmuje się natomiast szeroko pojętą barwometrią m.in. cyfrowym przetwarzaniem barw, określaniem charakterystyki barwowej urządzeń czy tworzeniem profili ICC. Możliwe jest tam choćby badanie i ocena dokładności odwzorowania barw, wydruki cyfrowe wielkoformatowe oraz pomiary spektrofotometryczne barw i różnicy barw.

E_3D. Multimedia – Animacja 3D

Osoba koordynująca: mgr Piotr Pawłowski

Symbol: E3D

Tematyka zakresu specjalistycznego

Studenci po ukończeniu zakresu specjalistycznego posiadają podstawową wiedzę w zakresie używania technik obróbki obrazu video, komputerowego oraz technik animacji 3D. Potrafią przygotować model 3D do animacji oraz zapewnić wsparcie techniczne podczas animacji postaci przez profesjonalnego animatora. Dzięki znajomości technicznej procesu absolwenci zakresu mogą kontrolować proces powstawania animacji 3D i efektów specjalnych postprodukcji. Umieją też uruchomić i nadzorować systemy wykorzystywane przy produkcji efektów specjalnych oraz animacji 3D.

Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Absolwenci zakresu znajdą pracę przy produkcji filmów, reklam, programów telewizyjnych czy przy postprodukcji FX „Efekty Specjalne”. Będą też mogli z powodzeniem pracować programując gry komputerowe oraz inne aplikacje multimedialne. Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy, to m.in. tworzenie elementów gier komputerowych oraz innych aplikacji multimedialnych.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

— Produkcja filmu animowanego przy pomocy grafiki 3D;
— Tworzenie kontentu do gry komputerowej.

Opis laboratorium

Laboratorium Animacji i Grafiki 3D wyposażone jest w komputery PC najnowszej generacji oraz skaner 3D przeznaczony do skanowania po-piersi wraz z teksturą. W laboratorium znajduje się także kilka wysoce wyspecjalizowanych urządzeń współdziałających z komputerem. Są to m.in. ręczny skaner 3D (Microscribe firmy Immersion) oraz specjalizowany interfejs dotykowy typu HAPTIC (Phantom Desktop firmy Sensable). Laboratorium zajmuje się rozwijaniem technologii na potrzeby kina i telewizji oraz technologiami wykorzystywanymi w animacji i renderingu. Dysponuje też własnym BlueBoxem. Działalność dydaktyczna Laboratorium obejmuje zajęcia projektowe dla specjalności Animacja 3D i Programowanie Gier.

F. Robotyka

Osoba koordynująca: dr inż. Adam Szmigielski

Symbol: F

Tematyka zakresu specjalistycznego

W ramach zakresu poruszany jest szeroki zakres tematów związanych z robotyką mobilną.  Prezentowane są różne architektury robotów, ze szczegółowym omówieniem systemów sensorycznych, sposobów poruszania się robotów oraz  elementów wykonawczych. Z mobilnością robotów związanych jest wiele zagadnień z zakresu lokalizacji i nawigacji jak np. budowa map terenu (zarówno topologicznych jak i geometrycznych).  Przedstawione zostaną również zagadnienia sterowania i współpracy robotów w złożonych sytuacjach, z uwzględnieniem metod sztucznej inteligencji, nauki maszynowej czy inżynierii wiedzy.  Ponieważ eksperymenty z rzeczywistymi robotami są dość kosztowne i czasochłonne,  bardzo pomocna  jest  umiejętność symulacji  komputerowej.

Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy  

Po ukończeniu zakresu student powinien samodzielnie zrealizować proste konstrukcje robotyczne z wykorzystaniem Arduino czy  Raspberry Pi. Uzyskana wiedza umożliwi wykorzystanie robotów do konkretnych zadań – np. dronów do monitorowania czy śledzenia obiektów.  Pomocna będzie również w firmach zajmujących się  elektromobilnością, monitoringiem i  zabezpieczeniem ruchu.  Istnieje również możliwość pracy jako programista, zwłaszcza w dziedzinach, gdzie wymagana  jest znajomość sprzętu, np. programista maszyn, robotów etc.

Przykładowe tematy prac dyplomowych

Tematyka potencjalnych prac jest dość szeroka. Obejmuje ona zarówno możliwość budowy robota czy też realizacji konkretnego sterowania robotem. Wiąże się to zazwyczaj z rozwiązaniem zadań związanych z lokalizacją, nawigacją, wykrywania i śledzenia obiektów, optymalizacją czy podejmowania decyzji. Możliwe są również prace dyplomowe wykorzystujące tylko symulacje komputerowe.
Nasi studenci wykonali wiele konstrukcji, m.in.

— robot humanoidalny PALADYN;
— robot typu quadruped;
— robot typu hexapod.

Propozycje prac dyplomowych przedstawione są poniżej:

— Budowa drona z wykorzystaniem platformy Multiwii czy Raspberry pi;
— Współpraca grupy robotów;
— Jednoczesne lokalizacja i budowanie map SLAM;
— Nawigacja robota z wykorzystaniem map topologicznych;
— Śledzenie obiektów np. z wykorzystaniem technik deep learning-u;
— Sterowanie robotami na podstawie gestów.

Opis laboratorium

W laboratorium robotyki możliwe są prace eksperymentalne z robotami na temat ich nawigacji, lokalizacji, wykrywania obiektów, wędrówek w labiryncie. Jest też możliwa budowa własnego robota. Nasi studenci wykonali wiele konstrukcji, m.in.

 • robot humanoidalny PALADYN – obecnie eksponowany w Centrum Nauki Kopernik;
 • robot typu quadruped;
 • robot typu hexapod.

Laboratorium jest wyposażone w:

 • 8 robotów mobilnych Roomba z komputerami on – board;
 • robot humanoidalny NAO;
 • 2 roboty mobilne Pioneer 2DX;
 • 5 robotów Lego NXT 2.0;
 • System sterowania człowiek-komputer na podstawie gestów i sylwetki z użyciem Asus Xtion kamery głębokości.
H. Sieci urządzeń mobilnych

Osoby koordynujące: dr inż. Michał Tomaszewski, dr inż. Radosław Nielek

Symbol: H

Tematyka zakresu specjalistycznego

W trakcie trzech semestrów nauki w ramach zakresu specjalistycznego, studenci otrzymują praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia oprogramowania na platformy mobilne. Zdobywają informacje z zakresu: systemów operacyjnych oraz architektur sprzętowych urządzeń mobilnych; usługi sieci IP zapewniającej mobilność oraz komunikację urządzeń mobilnych z Internetem; ochrony informacji w sieciach urządzeń mobilnych; sieci ad-hoc; programowania rozproszonego; architektury, organizacji kanałów radiowych, komutacji, protokołów i sygnalizacji, usług oraz zasad projektowania sieci radiowych; sieci komórkowych (standardy GSM, CDMA, UMTS); sieci satelitarnych i ich zastosowań; sieci 802.11 oraz sieci Bluetooth; protokołów zapewniających jakość usług (QoS) w sieciach komputerowych; zaawansowanych protokołów routingu oraz sieci VPN. Zajęcia dydaktyczne przedstawiają ekosystemy bazujące na Androidzie, Qt, jak również Windows Phone. Studenci poznają podstawy architektury platform, procesu tworzenia aplikacji i dystrybucji. Na zajęciach podejmowane są również następujące problemy: interakcji użytkownika z aplikacjami (mechanizmy detekcji i śledzenia akcji); projektowania wyglądu aplikacji mobilnej; analizy i obróbki akwizycjonowanych informacji (kamer, akcelerometrów itd.); komunikacji bezprzewodowej Bluetooth i WiFi. Studentom przedstawiane są języki programowania, takie jak: Java, C++ i ObjectiveC, a wkrótce także .Net.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Absolwenci są specjalistami w zakresie tworzenia oprogramowania na platformy mobilne. Zdobywają informacje z zakresu: systemów operacyjnych oraz architektur sprzętowych urządzeń mobilnych; usługi sieci IP zapewniającej mobilność oraz komunikację urządzeń mobilnych z Internetem; ochrony informacji w sieciach urządzeń mobilnych; sieci ad-hoc; programowania rozproszonego; architektury, organizacji kanałów radiowych, komutacji, protokołów i sygnalizacji, usług oraz zasad projektowania sieci radiowych; sieci komórkowych (standardy GSM, CDMA, UMTS); sieci satelitarnych i ich zastosowań; sieci 802.11 oraz sieci Bluetooth; protokołów zapewniających jakość usług (QoS) w sieciach komputerowych; zaawansowanych protokołów routingu oraz sieci VPN.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

— Inteligentny dom;
— Bezpieczny punkt dostępowy sieci 802.11;
— Tłumacz angielsko-japoński na komórki;
— Pojazdy zdalnie sterowane;
— Gry na komórki;
— Wirtualny telefon;
— Tworzenie map GPS;
— Interaktywne przewodniki dla turystów
— Systemy znajdowania optymalnej drogi.

Opis laboratorium

Laboratorium zakresu podlega nieustannemu rozwojowi finansowanemu z prac badawczych i statutowych. Wspomagane jest również przez firmę Nokia. W skład laboratorium wchodzi sprzęt CISCO do zarządzania sieciami 802.11x (używający protokołu autentykacji RADIUS), analizator spektrum radiowego dla WiFi, moduł GPS, karty sieciowe WiFi i Bluetooth na „dongle” USB. Planowany jest zakup kilku zaawansowanych urządzeń sensorowych, włączając w to urządzenia używające sieci radiowej ZigBee. Wśród urządzeń mobilnych dostępnych dla studentów w celu testowania swoich rozwiązań można wymienić:

 • Urządzenia Google z systemem Android (G1, G2, także tablety);
 • Urządzenia Nokia (N900, N97);
 • Urządzenia Apple (iPhone 3GS, iPod Touch, iPad);
 • Urządzenia Blackberry (9700 Bold);
 • Urządzenia HTC (HD2);
 • Tablety (Archos 5, Archos 9, Samsung Galaxy);
 • Booklety (Nokia).
I. Programowanie aplikacji biznesowych

Osoby koordynujące: 

Symbol: 

Tematyka zakresu specjalistycznego

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

Opis laboratorium

XR_G. eXtended Reality, Gry i Systemy Immersyjne (PRO_XRG)

Osoby koordynujące: mgr inż. Barbara Karpowicz, prof. Wiesław Kopeć, Katedra XR i
Centrum Badawcze XR PJATK

Symbol: XRG

Tematyka zakresu specjalistycznego

Specjalizacja eXtended Reality, Gry i Systemy Immersyjne prowadzona jest przez zespół badaczy i specjalistów z laboratoriów Centrum Badawczo-Rozwojowego XR PJATK (XR Center – XRC) składający się m.in. z kadry akademickiej doświadczonej w obszarze tworzenia środowisk immersyjnych eXtended Reality continuum (VR/AR/XR), deweloperów Unity, projektantów interfejsów i interakcji, grafików i projektantów 2D i 3D oraz specjalistów w zakresie zarządzania projektem i zespołem.

Zakres specjalistyczny XRG obejmuje dwie główne ścieżki dyplomowe związane z szeroko pojętym tworzeniem gier oraz interaktywnych systemów immersyjnych:

 • — ścieżka podstawowa: Game Development
 • — ścieżka rozszerzona: XR Research and Development

Podstawową ścieżką zakresu specjalistycznego XRG jest Game Development, bazująca na dotychczasowej specjalizacji Programowanie Gier (XPG) i stanowiąca jej uzupełnienie oraz rozszerzenie. Obejmuje ona kompleksowe przygotowanie dyplomu z uwzględnieniem różnorodnych aspektów związanych z tworzeniem współczesnych
gier komputerowych 2D i 3D z wykorzystaniem głównych silników używanych w branży, czyli Unity oraz Unreal. Program obejmuje praktyczne elementy procesów produkcyjnych charakterystycznych dla branży, od zagadnień projektowych i szybkiego prototypowania, przez software i content development, po narzędzia i metody pracy zespołowej, uzupełnione istotnymi elementami dokumentowania procesu, w szczególności na potrzeby części pisemnej pracy dyplomowej.

Dla osób zainteresowanych rozwijaniem zainteresowań w kierunku badawczo-rozwojowym, w szczególności planujących kontynuację poszerzania wiedzy i umiejętności na drugim stopniu studiów proponujemy rozszerzenie ścieżki podstawowej w ramach ścieżki XR Research and Development. Tematyka dyplomów związana jest z pogłębianiem zainteresowań studentów w kierunku badawczo-rozwojowym w kontekście projektów i aktywności prowadzonych w XR Center PJATK w ramach sieci współpracy badawczej. Osią prac badawczych XRC są zaawansowane systemy immersyjne osadzone w szeroko rozumianym Mixed Reality continuum obejmującym rzeczywistość wirtualną (VR), rozszerzoną (AR) i poszerzoną (XR) w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych trendów i innowacji w zakresie zastosowań informatyki, takich jak uczenie maszynowe (Machine Learning, ML) i sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI), w tym Generative AI, IoT i inteligentne otoczenie (Smart Environment), w tym Smart City, Smart Home, Smart Office, automatyzacja procesów (Robotic Process Automation, RPA), Complex Event Processing czy Industry 4.0 w połączeniu z niestandardowymi interfejsami, takimi jak VUI (Voice User Interface), EMG (Electromyography) i EOG (Electro-oculography), BCI (Brain-Computer Interface), oraz akwizycją, przetwarzaniem i analizą multimodalnych danych, w tym danych psychofizjologicznych, takich jak okulografia i pupilometria (Eye Tracking, ET), EEG (elektroencefalografia) oraz psychofizjologia obwodowa (m.in. GSR/EDA, ECG/PPG). W ramach ścieżki XR Research and Development dyplomanci otrzymają wsparcie mentorskie oraz indywidualnie dobraną ścieżkę tutoringową w oparciu o doświadczenie transdyscyplinarnej kadry Centrum Badawczo-Rozwojowego XR PJATK.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Absolwenci ścieżki Game Development mogą znaleźć pracę nie tylko na rynku tworzenia gier, ale też w dowolnym innym obszarze IT związanym z tworzeniem aplikacji czasu rzeczywistego, np. Game Designer, Game Developer, Unity Developer, 2D Artist, 3D Artist, Sound Designer.

Podczas zajęć dla osób zainteresowanych karierą w kierunku software development będzie stawiany nacisk na dobre praktyki programowania w języku C#, który znajduje zastosowanie w wielu obszarach współczesnych systemów IT opartych m.in. o środowisko i ekosystem .NET. Osoby zainteresowane rozwojem w kierunku content development otrzymają wsparcie w zakresie warsztatu pracy niezbędnego do technicznego przygotowania szeroko rozumianego contentu 2D i 3D na potrzeby projektów informatycznych. Dodatkowo umiejętności z zakresu pracy w zespole znajdą zastosowanie niezależnie od docelowej ścieżki kariery absolwenta naszej specjalizacji.

Absolwent transdyscyplinarnej ścieżki XR Research and Development na studiach pierwszego stopnia, w zależności od obranej tematyki, będzie w stanie zrealizować swoje zawodowe ambicje w szerokim spektrum nowoczesnych trendów branży IT związanych zarówno z projektowaniem, jak i współtworzeniem oraz wykorzystaniem interaktywnych systemów immersyjnych z wybranego obszaru eXtended Reality/Mixed Reality continuum (XR/MR). W szczególności może specjalizować się w tworzeniu oprogramowania i kontentu na potrzeby immersyjnych środowisk interaktywnych, od gier 2D i 3D po aplikacje VR/AR/XR, również z uwzględnieniem wybranych aspektów związanych z akwizycją i wykorzystaniem multimodalnych danych, w tym danych psychofizjologicznych, wraz z ich przetwarzaniem i analizą z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów wizji komputerowej, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Przykładowe tematy prac dyplomowych

W przypadku ścieżki Game Development temat pracy dyplomowej może obejmować różnorodne aspekty z szeroko rozumianego obszaru tworzenia gier, wraz z ich implementacją w ramach projektu dyplomowego w postaci gry lub kluczowych elementów rozgrywki demonstrujących rozwiązanie danego problemu. Przykładowe tematy z lat ubiegłych:

 • — Implementacja dynamicznego dostosowania poziomu trudności w grze na przykładzie gry zręcznościowej “Chicken fever”.
 • — Proces tworzenia gry komputerowej opartej o technologię Virtual Reality w środowisku Unity na przykładzie projektu „SurVR”.
 • — Implementacja systemu walki wręcz z wykorzystaniem aktywnej fizyki w oparciu o Active Ragdoll.
 • — Framework do tworzenia gier RPG z wykorzystaniem środowiska Unity.
 • — Protokół komunikacji sieciowej do gry wieloosobowej w kontekście rozgrywki turowej.
 • — Rozwiązywanie problemu grywalności poprzez zastosowanie elementów losowych oraz generowanych proceduralnie.

W ramach ścieżki XR Research and Development tematy prac dyplomowych mogą dotyczyć różnorodnych aspektów związanych z projektowaniem i implementacją wybranych zagadnień z zakresu mixed reality continuum, w szczególności systemów immersyjnych VR/AR/XR w powiązaniu ze wspomagającymi obszarami zastosowań systemów informatycznych m.in. w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, inteligentnego otoczenia, czy multimodalnych interfejsów oraz interakcji.

 • — Mobilna aplikacja interwencyjno-badawcza wzmacniająca zachowania prośrodowiskowe. (jedna z pięciu najlepszych prac dyplomowych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022)
 • — Implementacja silnika do gier z wykorzystaniem renderera OGRE.
 • — Renderowanie scen w czasie rzeczywistym z użyciem Vulkan.
 • — Wykorzystanie elementów psychofizjologii obwodowej w środowiskach wirtualnych.
 • — Wykorzystanie eyetrackingu w immersyjnych środowiskach wirtualnych.
 • — Zastosowanie sztucznej inteligencji do sterowania interakcją w systemach immersyjnych
 • — Analiza i przetwarzanie obrazu z użyciem kilku źródeł obrazu.
 • — Rozpoznawanie obrazów przy użyciu sztucznej inteligencji wspomaganej crowdsourcingowo.
 • — Automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem robotów regułowych i sztucznej inteligencji.

Opis laboratorium

Specjalizacja XRG – eXtended Reality, Gry i Systemy Immersyjne posiada wsparcie zaplecza laboratoriów Centrum Badawczego XR w postaci wysokowydajnych stacji XR, sprzętu VR, AR i XR z eyetrackingiem, specjalistycznego wyposażenia do badań psychofizjologicznych, a także szybkiego prototypowania w oparciu o m.in. druk 3D, skany laserowe czy fotogrametrię.

Więcej informacji na stronie XR Center PJATK: