Przejdź do treści

Rozpoczęcie projektu badawczego Horyzont Europa: Link4Skills, koordynowanego w Warszawie, realizowanego w ramach największego programu badawczo-innowacyjnego w historii Unii Europejskiej

W ramach Horyzontu Europa – kluczowego programu Unii Europejskiej finansowania badań i innowacji, prowadzone będą prace, których wyniki wesprą walkę ze zmianami klimatycznymi, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i wzrost gospodarczy Unii Europejskiej. Akademia Leona Koźmińskiego, jako koordynator naukowy projektu badawczego Horizon Europe: Link4Skills, ogłosiła oficjalne rozpoczęcie projektu. Projekt zaplanowany jest na 3 lata (2024-2026), obejmuje 4 kontynenty (Europę, Afrykę, Azję i Amerykę) i koncentruje się na wyzwaniach związanych z niedoborem i przepływem umiejętności.

Autorski projekt Link4Skills będzie dotyczył globalnego przepływu talentów i umiejętności pomiędzy krajami trzecimi a UE. Pracami globalnego konsorcjum będzie kierować prof. Izabela Grabowska z Akademii Leona Koźmińskiego wraz z zespołem Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH). Partnerami Akademii Leona Koźmińskiego w realizacji projektu jest dwanaście uczelni i instytucji z całego świata: Internationales Institut Für Angewandte Systemanalyse (Austria), Toronto Metropolitan University (Kanada) we współpracy z Indiami, Universität Osnabrück (Niemcy), Erasmus Universiteit Rotterdam (Holandia), Association Migration Internationale – AMI (Maroko), University of Ghana, Scalabrini Migration Center Inc. (Filipiny), Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (Austria) oraz my, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Konsorcjum będą także wspierać dwie firmy biznesowe: ITTI (Polska) i SPIA UG (Niemcy).

Projekt jako odpowiedź na wyzwania Europy

Szybko starzejące się i kurczące się społeczeństwa Unii Europejskiej, spowolnienie wzrostu gospodarczego, kryzys inflacyjny, zmieniający się poziom edukacji, niewystarczający wpływ programów uczenia się przez całe życie oraz nagły napływ migrantów o różnych umiejętnościach ponownie przywołały kluczowe pytania dotyczące trwałości i odporność gospodarki UE w kontekście kapitału ludzkiego. Kwestia niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej pojawia się w dyskursie publicznym za każdym razem, gdy w danej branży pojawia się „brak rąk do pracy”.

– Z jednej strony istnieje potrzeba specjalistycznej wiedzy dotyczącej niedoborów kwalifikacji, z drugiej strony należy zadbać o to, aby istniejące luki w kwalifikacjach nie utrudniały rozwoju, aby ludzie byli wyposażeni w umiejętności umożliwiające im dostosowywanie się do zmian i korzystanie z nowoczesnych technologii, a przepływ umiejętności pomiędzy rynkami był zrównoważony, efektywny i sprawiedliwy, nie drenując rynków pracy krajów wysyłających – podkreśla prof. Grabowska, koordynator naukowy projektu Horyzont Europa: Link4Skills. – Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że jako polska uczelnia możemy być liderem globalnego projektu, który pozwoli nam pozyskać niezbędną wiedzę naukową oraz wypracować praktyczne rozwiązania i rekomendacje dla różnych partnerów: pracodawców oraz urzędników lokalnych, krajowych i europejskich.

W ramach projektu Link4Skills naukowcy zidentyfikują istniejące i przyszłe „wymagane umiejętności”. Będą szukać sposobów, w jakie Unia Europejska powinna zareagować na obecne i przyszłe niedobory wykwalifikowanej siły roboczej. Sprawdzą także, jak zdobywać kluczowe kompetencje, wykorzystując istniejące zasoby ludzkie, nowoczesne technologie i inne rynki. Naukowcy będą pracować nad identyfikacją i analizą korytarzy migracyjnych, którymi przepływają kwalifikacje i umiejętności, oraz nad stworzeniem wspieranego przez sztuczną inteligencję Link4Skills Navigator, który pomoże pracodawcom i urzędnikom w podejmowaniu decyzji w oparciu o wiedzę – w jaki sposób podejmować działania, rekrutacje, programy i partnerstwa prowadzące do zrównoważonego przepływu talentów i umiejętności między krajami trzecimi a UE.

Kwota dofinansowania

2 999 350,00 EUR

Czas trwania

01.01.2024 – 31.12.2026

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć w unijnej bazie CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/id/101132476

Finansowane przez Unię Europejską w ramach umowy o dotację o numerze ID: 101132476