Przejdź do treści

AutomaticA11y to połączenie angielskiego słowa „automatic” z numeronimem „A11Y”, który symbolizuje dostępność. Dostępność oznacza umożliwienie osobom z różnymi niepełnosprawnościami korzystania z treści cyfrowych. Dotychczas dbałość o dostępność była zadaniem człowieka. Jednak wraz z rozwojem technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, możemy szybciej i skuteczniej ją zapewnić. Niemniej jednak, nadal niezbędna jest ludzka kontrola tych narzędzi. Podczas spotkania zastanowimy się, jak nowoczesna technologia wspiera zapewnianie dostępności.

Spotkajmy się  16 maja 2024 roku, w światowy dzień wiedzy o dostępności (GAAD). Wydarzenie odbywać się będzie w Auli A1 na PJATK w godzinach 12:00-18:00.


Zobacz inne aktualności