Przejdź do treści

Wojciech Zbanyszek

1. Co wpłynęło na podjęcie przez Pana studiów MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych?

Jestem chemikiem pracującym w farmacji. Ponieważ moja branża (podobnie jak cały przemysł) intensywnie się cyfryzuje, rok wcześniej ukończyłem studia inżynierskie na PJATK.

Po nich poszukiwałem dalszych możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, mój wybór padł na studia MBA. Mając dobre doświadczenia z poprzednich studiów postanowiłem kontynuować edukację w PJATK.

2. Jak wspomina Pan czas spędzony na MBA 4 IT w PJATK? Co było dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów?

Już podczas studiów inżynierskich bardzo wysoko oceniałem organizację Uczelni i formę kontaktów ze Studentami. Podczas studiów MBA także się nie zawiodłem, dlatego czas spędzony na Uczelni wspominam bardzo dobrze. Szczególnie odpowiada mi traktowanie studiujących po partnersku zarówno przez Wykładowców i jak też przez osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi. Jeśli chodzi o to, co było ważne podczas studiów, to liczyłem na usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w tych obszarach, które są związane z zarządzaniem większym zespołem. Nie zawiodłem się w tym zakresie.

3. Jakie obszary z programu kształcenia poruszane podczas studiów MBA były dla Pana najistotniejsze i najbardziej przydały się w Pana życiu zawodowym?

Jeśli chodzi o moje dotychczasowe doświadczenia edukacyjne i zawodowe, to zawsze byłem bardziej “techniczny”, więc w programie MBA największą wartość miały dla mnie tematy miękkie, dotyczące zarządzania zespołami, zarządzania zmianą, przedsiębiorczości, a szczególnie zagadnienia związane z wystąpieniami publicznymi.

4. Jak ocenia Pan współpracę studentów MBA podczas trwania zajęć oraz kontakt pomiędzy studentem a wykładowcą. Czy relacje, które udało się stworzyć, są dla Pana ważne?

Doceniam partnerskie relacje z Prowadzącymi zajęcia. Studia MBA były dla mnie okresem kontaktu z ciekawymi, inspirującymi osobowościami, zarówno wśród Wykładowców, jak też Studentów. Wykładowcy byli bardzo otwarci, chętni do wymiany poglądów, widoczna była dobra atmosfera dyskusji, kontakt i wymiana poglądów były możliwe także po zajęciach.

5. W jaki sposób studia MBA przyczyniły się do rozwoju Pana kariery zawodowej?

W tym momencie jestem w dobrym miejscu, jeśli chodzi o moją karierę, więc raczej staram się kontynuować niż modyfikować. Na pewno zastosowałem już w praktyce takie zagadnienia ze studiów jak SCRUM, ankieta Gallupa i wiedzę związaną z wystąpieniami publicznymi.

6. Jakie wartości, poza samym programem kształcenia, były dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów MBA?

Kontakt, wymiana doświadczeń, motywacja, pokazanie innej perspektywy.

7. Jakich wskazówek mógłby Pan udzielić potencjalnym kandydatom na studia MBA?

Żeby próbowali nowych umiejętności w praktyce. Szczególnie korzystali z możliwości rozwoju umiejętności miękkich, ponieważ na tym profilu studiów jesteśmy zwykle bardziej “techniczni”, więc rozszerzenie o nowy zakres umiejętności zwiększa naszą przewagę konkurencyjną.