Przejdź do treści

Michał Gołda

1. Co wpłynęło na podjęcie przez Pana studiów MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych?

Od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad tego typu studiami. Szukałem wielu ofert, ale najbardziej zainteresowały mnie informacje na temat studiów MBA dla branży IT w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Podjąłem decyzję o rozpoczęciu procesu edukacji na tej Uczelni, bo znam wielu Absolwentów tej szkoły, którzy cenią sobie szczególnie to miejsce i dobrze wspominają czasy edukacji w PJATK. Ponadto wpływ na moją decyzję miała także lista Wykładowców na studiach MBA, która składa się z praktyków i ekspertów znających się na obszarze swoich działań. Dodatkowym atutem jest fakt, że studia są adresowane bezpośrednio do osób z branży IT. 

2Jak wspomina Pan czas spędzony na MBA 4 IT w PJATK? Co było dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów?

Czas spędzony na studiach wspominam, jako bardzo wartościowy. Studia MBA to przede wszystkim ludzie, akurat miałem to szczęście, że moja grupa była naprawdę wybitna pod względem różnorodności charakterów, doświadczeń zawodowych oraz piastowanych stanowisk. Cieszę się, że mogłem poznać tak ciekawych ludzi i wymienić się z nimi wieloma spostrzeżeniami.

3. Jakie obszary z programu kształcenia poruszane podczas studiów MBA były dla Pana najistotniejsze i najbardziej przydały się w Pana życiu zawodowym?

 Studia MBA w pełni spełniły moje oczekiwania. Istotne wówczas było dla mnie  ugruntowanie wiedzy podstawowej z zakresu finansów,  typowego zarządzania oraz obszarów związanych z HR. Ponadto ogromną wartość miały dla mnie zajęcia, które poruszały zagadnienia nieoczywiste, tak jak np. Grwalizacja prowadzona przez Pawła Tkaczyka, czy przedmiot  z Wystąpień publicznych  Krzysztofa Górlickiego. Na uwagę zasługują także tematy  związane z Psychologią przywództwa i decyzji menadżerskich, prowadzonych przez Katarzynę Olszyńską. Myślę, że na powodzenie tych przedmiotów, oprócz ciekawych zagadnień, miało wpływ podejście Wykładowców do każdego Studenta. Zajęcia nie składały się z monologu prowadzącego, lecz  opierały się na dyskusji i żywej wymianie zdań.  

4. Jak ocenia Pan współpracę studentów MBA podczas trwania zajęć oraz kontakt pomiędzy studentem a wykładowcą. Czy relacje, które udało się stworzyć, są dla Pana ważne?

Nasze relacje były bardzo partnerskie. Byliśmy grupą, która nie miała barier przed eksperymentowaniem, czy szczerą rozmową. W naszej relacji była przede wszystkim duża swoboda wyrażania własnych opinii. Do tej pory mam kontakt z większością Studentów. Dzięki naszej różnorodności, mogliśmy się naprawdę wiele od siebie nauczyć. Tak jak już wspominałem, Wykładowcy byli otwarci na nasze pytania, przez co  dyskusje żyły własną energią i myślę, że to bardzo wpłynęło na skuteczny proces edukacji.   

5. W jaki sposób studia MBA przyczyniły się do rozwoju Pana kariery zawodowej?

Zmieniłem rolę w firmie z People Managera na bycie odpowiedzialnym za regionalne portfolia projektów w kontekście dostarczania jakości.

6. Jakie wartości, poza samym programem kształcenia, były dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów MBA?

Przede wszystkim relacje międzyludzkie i możliwość poznania innego punktu widzenia na ten sam temat. Jeśli ktoś pracuje w organizacji to pewne sposoby działania, utrwalone przez lata pracy są już standardem. Ciekawym jest skonfrontowanie innych doświadczeń i wspólna wymiana opracowanych praktyk.

7. Jakich wskazówek mógłby Pan udzielić potencjalnym kandydatom na studia MBA?

Jedną ze wskazówek, która może wydaje się być oczywista, ale dla mnie kluczowa, jest to by zadawać jak najwięcej pytań, drążyć temat  i w nieoczywisty sposób podchodzić do zagadnień, które są aktualnie omawiane.

Ważne jest to by być odpowiednio przygotowanym na podjęcie tego typu studiów. Mam na myśli doświadczenie. Warto rozpocząć proces edukacji z pewnym bagażem doświadczeń. Jest to potrzebne do tego by móc prowadzić efektywną dyskusję. Bez doświadczenia te studia opierałyby się bardziej na zasadzie słuchania wykładów, przyjmowania teorii, bez pokrycia zagadnień w praktyce. Jedną z największych zalet tych studiów jest wymiana punktów widzenia, które u każdego ze Studentów biorą się przecież z zawodowych doświadczeń.