Przejdź do treści

Konrad Marchlewski

1. Co wpłynęło na podjęcie przez Pana studiów MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych?

O studiach MBA w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych dowiedziałem się od moich współpracowników, którzy ukończyli studia i mają bardzo pozytywną opinię na temat samego procesu edukacji na tej Uczelni. Po zapoznaniu się z przedmiotami programowymi oraz osobami prowadzącymi zajęcia, zrozumiałem, że studia MBA 4IT stanowią same w sobie ogromną wartość, jaką jest unikalna tematyka – to zdecydowany wyróżnik na rynku.

W mojej pracy narzędzia IT z dnia na dzień zyskują na znaczeniu, często decydują o przewadze konkurencyjnej. Stąd dążyłem do zdobycia wiedzy oraz konkretnych narzędzi umożliwiających mi efektywną komunikację ze współpracownikami, ale również z otoczeniem rynkowym – branżą IT.

Obecnie, szczególnie w okresie „covidowym”,  największym wyzwaniem, przed jakim stoi biznes, jest nieunikniona cyfryzacja, dlatego też chciałem zdobyć odpowiednie kompetencje, poznać specjalistów, narzędzia, architekturę rozwiązań. Połączyć moją wiedzę biznesową z tym co oferuje najnowocześniejsza technologia. Trendy, które kształtowane są przez rynek rozwiązań konsumenckich przenoszą się do rynku B2B. Trzeba trzymać rękę na pulsie…

2. Jak wspomina Pan czas spędzony na MBA 4 IT w PJATK? Co było dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów?

To był wspaniały czas. Rok wielkiej inspiracji, poznawania nowych dziedzin, nabywania konkretnych kompetencji, które bezpośrednio wykorzystywałem w działaniach zawodowych. Fantastyczne studia pod względem nabytych relacji – cenne i inspirujące rozmowy ze studentami czy wykładowcami – stały się one platformą wymiany informacji zawodowych ale również do dziś istniejących, żywych, koleżeńskich relacji. Wielokrotnie dochodziło do owocnych i niezwykle ciekawych dyskusji wykraczających poza granice programu nauczania. 

3. Jakie obszary z programu kształcenia poruszane podczas studiów MBA były dla Pana najistotniejsze i najbardziej przydały się w Pana życiu zawodowym?

Na studiach MBA najistotniejsze były dla mnie tematy związane z szeroko pojętym Bezpieczeństwem oraz Project Management. Uważam, że każdy manager powinien przejść taki program nauczania, ponieważ studia kompleksowo rozwijają umiejętności potrzebne do pracy na takim stanowisku. Interesujące były także zajęcia z zakresu kompetencji miękkich. Dzięki tego typu zajęciom, moje przemówienia publiczne, które są nieodłączną aktywnością na pewnym poziomie rozwoju zawodowego, są bardziej świadome i skuteczne. 

4. Jak ocenia Pan współpracę studentów MBA podczas trwania zajęć oraz kontakt pomiędzy studentem a wykładowcą. Czy relacje, które udało się stworzyć, są dla Pana ważne?

Relacje, które udało mi się stworzyć podczas studiów ze kolegami z grupy czy wykładowcami są dla mnie bardzo ważne. Jako studenci zawiązaliśmy trwałą i aktywną relację, ponieważ do dziś spotykamy się i dyskutujemy na różne tematy zawodowe i nie tylko. Miałem okazję zdobywać wiedzę w bardzo aktywnej grupie studentów. Często dochodziło do długich dyskusji z wykładowcami, wykraczających poza ramy programowe i czasowe. Z niektórymi prowadzącymi do dzisiaj mam kontakt, który uważam za cenny. Obecnie te relacje rozwijam również w obszarze współpracy zawodowej.

Kadra studiów MBA inspirowała nas swoją wiedzą nabytą poprzez doświadczenie zawodowe. Nasza współpraca opierała się na partnerstwie, relacji dorosłego doświadczonego wykładowcy z dorosłym doświadczonym i świadomym dlaczego tu uczęszcza studentem.

5. W jaki sposób studia MBA przyczyniły się do rozwoju Pana kariery zawodowej?

Ukończenie studiów MBA dla branży IT otwiera nowe możliwości zawodowe. Połączenie wiedzy specjalistycznej, sektorowej z wiedzą o narzędziach i architekturze IT, daje nową inspiracje, szersze spojrzenie, wgląd w przyszłość i nadciągające trendy. Wierzę, że tak holistyczne podejście ma ogromna wartość na rynku, w każdym sektorze.

Współpracując z sektorem IT zauważyłem, iż często brakuje mu wiedzy o funkcjonowaniu biznesu. Często oferowane rozwiązania to cyfryzacja istniejących już procesów. Jest to z drugiej strony efektem braku wiedzy o możliwościach technologicznych po stronie „twardego” biznesu. Połączenie tych dwóch światów, wyjście poza to co dziś oznacza, że projekty cyfryzacji mają być motorem biznesu, dawać przewagę konkurencyjną, skalowalność, zasięg, odpowiadać na potrzeby nowych, cyfrowych pokoleń. I w to warto inwestować. W tym kontekście studia MBA są nieocenioną platformą inspiracji. 

6. Jakie wartości, poza samym programem kształcenia, były dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów MBA?

Podjąłem studia MBA, aby nabyć wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje. Znalazłem się w gronie świetnych managerów, często wybitnych specjalistów. W świecie ludzi IT to wyznacza pozycje i autorytet, nie piastowane stanowisko.

Była to sytuacja, w której musiałem przyznać, że ten obszar jest dla mnie wciąż wyzwaniem. Uświadomiłem sobie, jaki mam deficyt wiedzy. Ale jednocześnie to szansa, otwarcie na nowe ścieżki zawodowe.

W kontekście wartości to świadomość celu, pokora, owartość.

7. Jakich wskazówek mógłby Pan udzielić potencjalnym kandydatom na studia MBA?

Polecam zapoznać się z programem nauczania oraz listą wykładowców oferowaną na studiach MBA dla branży IT. Osoba, która chcę podjąć tego typu studia powinna być gotowa na dość mocną aktywność w procesie zdobywania wiedzy. Ważne w tym kontekście są też oczekiwania, cele potencjalnego kandydata. Na swoim przykładzie uważam, że mogą być również poszerzeniem wiedzy dla osób spoza branży IT. Warto podkreślić, że w ciągu tego roku i sytuacji związanej z epidemią, cyfryzacja zyskała na wartości, okazała się kluczowa w gospodarce. Praca zdalna, telemedycyna, zmiana kanałów komunikacji z Klientami, zarządzanie zespołami rozproszonymi…. Rok temu te tematy brzmiały trochę wizjonersko, następnie stały się rzeczywistością. Studia MBA w PJATK dostarczają odpowiedniej wizji na temat tego, jak wygląda świat technologii i jaki będzie jego wpływ na przyszłość, a co najważniejsze, również praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać od zaraz.