Przejdź do treści

Stypendia w Japonii

Studenci Wydziału Kultury Japonii mogą skorzystać z różnorodnej oferty stypendiów w Japonii.

Studenckie wyjazdy stypendialne do Japonii realizowane są w oparciu o trzy programy:


1. ITO Foundation for International Education Exchange

ITO Foundation for International Education Exchange to sfinansowane dwuletnie studia magisterskie (na dowolnym kierunku) na wybranej przez studenta uczelni; niezbędna jest znajomość języka japońskiego na poziomie zbliżonym do N2 i/lub zdany egzamin TOEIC z języka angielskiego.


2. Josai Central European Scholarship

Student może ubiegać się o wyjazd na roczne studia (na III roku) na jednym z poniżej wymienionych wydziałów:


Josai International University (JIU):

  • Faculty of International Humanities
  • Faculty of Tourism


Josai University (JU):

  • Faculty of Management
  • Faculty of Contemporary Policy Studies
  • Faculty of Economics

Program realizowany na japońskiej uczelni wlicza się do przebiegu toku studiów licencjackich w PJATK. Stypendia te opłacane są częściowo przez stronę japońską.


3. Yamanashi Gakuin University

Student może ubiegać się o wyjazd na roczne studia (na III roku) i realizować program Japanese Social Studies. Z oferty wyjazdów stypendialnych skorzystać mogą studenci, którzy mają najwyższą średnią ocen ze studiów oraz przejdą pozytywnie proces kwalifikacji zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny.


W ciągu ostatnich 5 lat stypendia otrzymało 20 studentów kierunku, którzy wyjechali na uczelnie do Tokio, Saitamy, Chiby, Kofu czy Nagoi. Niektórzy nasi absolwenci po zakończeniu stypendiów otrzymali oferty pracy i zdecydowali się zostać na dłużej w Japonii.