Przejdź do treści

Rozpoczęcie projektu Infotester4Education: Opracowanie i wdrażanie metod edukacyjnych opartych na sztucznej inteligencji oraz narzędzi cyfrowych wspierających zwalczanie dezinformacji

Projekt ma na celu rozwiązanie rosnącego problemu dezinformacji w epoce cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na wartości demokratyczne i na środowiska akademickie. Poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych i innowacyjnych metod dydaktycznych konsorcjum dąży do wspomagania obywateli UE, zwłaszcza studentów, w skutecznym wykrywaniu i przeciwdziałaniu dezinformacji.

Świat technologii nierozerwalnie jest związany z informacją. Często powtarzane błędne informacje pogłębiają lęk wśród społeczeństwa i utrwalają fałszywe przekonania, które nierzadko mogą prowadzić do katastrofalnych skutków społecznych.

Zidentyfikowano co najmniej trzy różne typy niewiarygodnych treści WWW: 

1) disinformation (fałszywa, intencjonalnie szkodliwa), 

2) misinformation (błędna, ale bez szkodliwych intencji), 

3) malinformation (prawdziwa, lecz używana w sposób szkodliwy). 

Niewiarygodne treści to między innymi teorie spiskowe, plotki i fałszywe wiadomości, ale także propaganda i dezinformacja pochodząca z różnych państw, stosowana w celach politycznych lub wojny informacyjnej. Stwierdzono, że wiele niewiarygodnych treści jest specjalnie zaprojektowanych tak, żeby utrudnić lub uniemożliwić ich weryfikację. Twórcy niewiarygodnych treści stawiają na prawdopodobieństwo, a nie weryfikowalność, a także odwołują się do emocji oraz pogoni za sensacją.

Główne cele obejmują zwiększenie świadomości w obszarze rozprzestrzeniania się fałszywych informacji oraz wzmocnienie praktycznych umiejętności wykrywania dezinformacji. Poprzez opracowanie kursu dotyczącego weryfikacji wiarygodności informacji oraz Serwisu Wykrywania Dezinformacji wspieranego przez sztuczną inteligencję, projekt ma na celu włączenie w/w umiejętności do programów kształcenia. Efektem tego jest umożliwienie jednostkom podejmowania świadomych, opartych na faktach, decyzji w realnym świecie.

Zgodnie z priorytetami UE dotyczącymi transformacji cyfrowej i innowacyjnych praktyk dydaktycznych, projekt adresuje potrzebę praktycznego szkolenia w zakresie edukacji medialnej i wykrywania dezinformacji. Poprzez wypełnienie luk w istniejących kursach i integrację metodologii debunkingu, projekt oferuje kompleksowe podejście do zwalczania dezinformacji.

Projekt będzie pionierem w zakresie umiejętności korzystania z mediów, zapewniając usługę automatycznego wykrywania dezinformacji, wspieranej przez sztuczną inteligencję, na potrzeby indywidualnego uczenia się. To innowacyjne podejście zapewnia skalowalność i dostępność, umożliwiając studentom niezależną weryfikację ocen wiarygodności. Przyczyni się przez to do budowy społeczeństwa odpornego na dezinformację i zagrożenia cyfrowe, promując bezpieczne środowisko cyfrowe i przestrzeganie wartości demokratycznych w epoce cyfrowej.

Erasmus+

Tytuł projektu:   Opracowanie i wdrożenie metod edukacji AI oraz narzędzi cyfrowych wspierających walkę z dezinformacją
Numer projektu:   2023-2-PL01-KA220-HED-000180856
Lider konsorcjum:   Science4People (S4P) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Partnerzy projektu:
Uniwersytet Wielkotyrnowski (VTU) – Bułgaria,
Otwarty Uniwersytet Cypru (OUC) – Cypr,
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tampere (TAMK) – Finlandia,
Polsko-Japońska Akademia Technologii Informatycznych (PJATK) – Polska

Okres realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2027
Całkowity budżet: 400.000,00 euro
Źródło finansowania: Partnerstwo Współpracy na rzecz Szkolnictwa Wyższego, ERASMUS+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polska


Zobacz inne aktualności