Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organizacja zajęć

Program przewiduje 232 godziny zajęć. Studia trwają 2 semestry, prowadzone są w systemie zaocznym, w czasie zjazdów weekendowych w Gdańsku.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.


Merytoryka

Nasz absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na świadome podejście do kreacji oraz samodzielnie podejmowanie zadań projektowych.


Program studiów

Program studiów 2023/2024


Program studiów 2022/2023


Opis przedmiotów

Typografia (24 h)

Słuchacze zapoznają się z różnymi formami grafiki użytkowej, z wykorzystaniem grafiki
rastrowej, wektorowej i typografii. Umiejętnie będą łączyć ze sobą techniki
interdyscyplinarne podczas pracy nad projektem. Nabędą umiejętności tworzenia
zarówno prostych layoutów tj. plakaty, banery, grafiki na Social Media, jak i bardziej
złożonych (ulotka, broszura). W trakcie zajęć poznają podstawowe pojęcia z zakresu
poligrafii.

Podstawy Komunikacji Wizualnej (24 h)
 • Automatyzacja procesów HR
 • AI w pracy działu HR – przegląd dostępnych narzędzi i możliwości zastosowania AI
 • Dobre praktyki i studia przypadków
Kompozycja i Teoria Barwy (16 h)
 • Pozyskiwanie talentów a strategia rozwoju firmy
 • Aktualne trendy na rynku pracy – przyciąganie najlepszych pracowników
 • Zastosowanie AI na różnych etapach rekrutacji
 • Zagadnienia etyczne i zarządzanie reputacją – AI w rekrutacji
 • Przegląd narzędzi – dobre praktyki i studia przypadków AI w HR
Grafika Wektorowa (16 h)
 • Analiza obecnej organizacji HR w kontekście zagrożeń i potrzeb wybranej firmy
 • Przygotowanie listy rekomendacji zastosowania AI w rozwoju kapitału ludzkiego wybranej firmy
 • Analiza głównych interesariuszy (stakeholders) z punktu widzenia wdrożenia rozwiązań AI. Stworzenie mapy interesariuszy
 • Wybór narzędzi AI do wykorzystania / wdrożenia w wybranej firmie
 • Przygotowanie planu wdrożenia i harmonogramu (roadmap)
 • Analiza nowych możliwości, szans i potencjalnych zagrożeń
Grafika Bitmapowa (16 h)
 • Analiza obecnej organizacji HR w kontekście zagrożeń i potrzeb wybranej firmy
 • Przygotowanie listy rekomendacji zastosowania AI w rozwoju kapitału ludzkiego wybranej firmy
 • Analiza głównych interesariuszy (stakeholders) z punktu widzenia wdrożenia rozwiązań AI. Stworzenie mapy interesariuszy
 • Wybór narzędzi AI do wykorzystania / wdrożenia w wybranej firmie
 • Przygotowanie planu wdrożenia i harmonogramu (roadmap)
 • Analiza nowych możliwości, szans i potencjalnych zagrożeń
Fotografia w Projektowaniu (16 h)
 • Analiza obecnej organizacji HR w kontekście zagrożeń i potrzeb wybranej firmy
 • Przygotowanie listy rekomendacji zastosowania AI w rozwoju kapitału ludzkiego wybranej firmy
 • Analiza głównych interesariuszy (stakeholders) z punktu widzenia wdrożenia rozwiązań AI. Stworzenie mapy interesariuszy
 • Wybór narzędzi AI do wykorzystania / wdrożenia w wybranej firmie
 • Przygotowanie planu wdrożenia i harmonogramu (roadmap)
 • Analiza nowych możliwości, szans i potencjalnych zagrożeń
Grafika Edytorska (16 h)

Słuchacze zapoznają się z różnymi formami grafiki użytkowej, z wykorzystaniem grafiki
rastrowej, wektorowej i typografii. Umiejętnie będą łączyć ze sobą techniki
interdyscyplinarne podczas pracy nad projektem. Nabędą umiejętności tworzenia
zarówno prostych layoutów tj. plakaty, banery, grafiki na Social Media, jak i bardziej
złożonych (ulotka, broszura). W trakcie zajęć poznają podstawowe pojęcia z zakresu
poligrafii.

Projektowanie Graficzne (24 h)
 • Wpływ AI na rynek pracy
 • Wyzwania dotyczące ochrony danych i prywatności
 • Aktualne regulacje dotyczące wykorzystania AI w HR
 • Przegląd dobrych praktyk
Projektowanie Identyfikacji Wizualnej (24 h)
 • Optymalizacja procesów szkoleniowych i dotyczących rozwoju pracowników
 • Monitorowanie satysfakcji pracowników i kultury organizacyjnej
 • Dobre praktyki i studia przypadków AI w szkoleniach i rozwoju
Historia Grafiki (16h)
 • Optymalizacja procesów szkoleniowych i dotyczących rozwoju pracowników
 • Monitorowanie satysfakcji pracowników i kultury organizacyjnej
 • Dobre praktyki i studia przypadków AI w szkoleniach i rozwoju
Prawo Autorskie (16h)
 • Optymalizacja procesów szkoleniowych i dotyczących rozwoju pracowników
 • Monitorowanie satysfakcji pracowników i kultury organizacyjnej
 • Dobre praktyki i studia przypadków AI w szkoleniach i rozwoju
Grafika Mediów (16 h)

Słuchacze zapoznają się z różnymi formami grafiki użytkowej, z wykorzystaniem grafiki
rastrowej, wektorowej i typografii. Umiejętnie będą łączyć ze sobą techniki
interdyscyplinarne podczas pracy nad projektem. Nabędą umiejętności tworzenia
zarówno prostych layoutów tj. plakaty, banery, grafiki na Social Media, jak i bardziej
złożonych (ulotka, broszura). W trakcie zajęć poznają podstawowe pojęcia z zakresu
poligrafii.

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.