Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne wydarzenia

Opis studiów

Prawo w IT, czyli prawo informatyczne, to dziedzina prawa zajmująca się regulacją stosunków prawnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obejmuje ona zarówno kwestie dotyczące prawa własności intelektualnej w branży IT, jak i aspekty związane z ochroną danych osobowych, cyberbezpieczeństwem, umowami i transakcjami elektronicznymi, prawem autorskim, a także nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, blockchain czy Internet rzeczy (IoT). Celem prawa w IT jest zapewnienie odpowiedniej regulacji w kontekście szybkiego rozwoju technologicznego i uniknięcie ewentualnych zagrożeń prawnych dla przedsiębiorstw i użytkowników technologii.


Studia podyplomowe Prawo w IT powstały w odpowiedzi na wymagania na rynku pracy, który coraz bardziej potrzebuje specjalistów posiadających wiedzę zarówno z zakresu prawa, jak i technologii informatycznych. Studia te powstały stosunkowo niedawno, bo w ciągu ostatniej dekady. Zainteresowanie nimi stale rośnie, ponieważ technologie informatyczne odgrywają coraz większą rolę w życiu społecznym i gospodarczym, a prawo regulujące ich stosowanie jest coraz bardziej złożone. W związku z tym, kierunek ten zapewnia absolwentom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, które są niezbędne w pracy prawnika zajmującego się problematyką IT.


Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00–17.00
Wtorek 8.00–17.00
Środa 8.00–17.00
Czwartek 8.00–17.00
Piątek 8.00–16.00

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Obsługa kandydatek i kandydatów na studia w PJATK odbywa się stacjonarnie, telefonicznie i mailowo.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób rekrutujących się na studia w PJATK


Kontakt

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego
pokój nr 17
tel. (+48) 512 497 506
tel. (+48) 504 640 530
tel. (+48) 22 58 44 597

e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Kierownik studiów

Piotr Mentlewicz 

Radca prawny. Specjalizuje się w edukacji, projektach unijnych, prawach osób z niepełnosprawnościami i Prawie w IT. Bacznie śledzi rozwój zastosowań sztucznej inteligencji (AI), szczególnie w pracy prawników. Absolwent studiów podyplomowych PJATK „MBA dla branży IT”.

Kontakt: pmentlewicz@pjwstk.edu.pl


Do kogo skierowane są te studia?

Proponowany kierunek studiów podyplomowych skierowany jest do wszystkich zainteresowanych prawem i informatyką oraz ich praktycznym zastosowaniem w digitalizacji usług i procesów zarządczych lub procesów pracy, czyli do:

 • radców prawnych,
 • adwokatów,
 • sędziów,
 • prokuratorów,
 • rzeczników patentowych,
 • prawników wewnętrznych (in-house), zwłaszcza współpracujących z branżą informatyczną, obsługujących spółki technologiczne, w tym startupy
 • osób zarządzających przedsiębiorstwami
 • osób zamierzających digitalizować procesy i usługi,
 • pracowników instytucji publicznych współpracujących z dostawcami technologii informatycznych,
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie tych technologii,
 • osób związanych ze środowiskiem LegalTech,
 • absolwentów studiów prawniczych lub informatycznych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć kompleksowe zrozumienie prawa w kontekście technologii,
 • osób z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie prawa lub IT, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności

Studia te mogą być także kierowane do osób zainteresowanych pracą w firmach informatycznych, agencjach regulacyjnych, kancelariach prawnych oraz instytucjach rządowych. Mogą być też nimi zainteresowane osoby prowadzące własną działalność gospodarczą związaną z IT i prawem.


Absolwenci tego kierunku najczęściej: :

 • podejmują pracę w firmach IT, kancelariach prawnych, instytucjach rządowych lub jako niezależni doradcy,
 • pracują na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych oraz własności intelektualnej, bezpieczeństwem cybernetycznym, negocjacjami kontraktów, a także doradztwem w zakresie technologii i prawnych aspektów działalności firm IT,
 • mogą również kontynuować swoją edukację, podejmując studia doktoranckie lub specjalizacje w wybranej dziedzinie prawa w IT.

Absolwenci studiów podyplomowych Prawo w IT nabędą kompleksową wiedzę z zakresu prawa oraz zagadnień związanych z technologią informatyczną, co pozwoli im na skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z ochroną danych osobowych oraz własności intelektualnej, cyberbezpieczeństwem czy umowami elektronicznymi w środowisku IT. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwenci będą mogli pełnić różne role w sektorze IT, w tym pracować jako specjaliści ds. ochrony danych osobowych, audytorzy bezpieczeństwa, prawnicy zajmujący się zagadnieniami związanymi z nowymi technologiami, a także analitycy danych i menedżerowie projektów informatycznych. Ponadto, absolwenci studiów Prawo w IT będą w stanie świadczyć usługi doradcze dla firm działających w sektorze IT oraz instytucji publicznych.

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.