Przejdź do treści

Organizacja zajęć

 • Wybrany kierunek studiów podyplomowych realizowany jest w 100% online i nie wymaga fizycznego pobytu na Uczelni. Słuchacze studiów podyplomowych uczestniczą w kursach online w dogodnym dla siebie czasie i w dowolnym miejscu.
 • Słuchacze uzyskują dostęp do platformy CyberSkiller, gdzie znajdują się kursy online wraz z laboratoriami określonymi w programie studiów.
 • Nauczanie wspierane jest przez Tutora, czyli wykładowcę Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, który monitoruje realizację materiału przez słuchaczy.
 • Tutor jest dostępny dla słuchaczy podczas całego procesu nauki i poprzez kanał e-mail odpowie na pytania zarówno merytoryczne, jak i te dotyczące nauczania informatyki
 • Słuchacze otrzymują dostęp do forum dyskusyjnego przeznaczonego dla słuchaczy studiów podyplomowych z testowania bezpieczeństwa systemów IT. Forum jest moderowane w trybie asynchronicznym przez wykładowców Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.
 • W każdym miesiącu słuchacze studiów podyplomowych otrzymują drogą elektroniczną informacje o zadaniach do wykonania w danym miesiącu. Zadania posiadają moduł automatycznego sprawdzania, dlatego w kilka sekund student może zweryfikować poprawność wykonanych zadań.
 • Miesięczne zadania do wykonania przez studentów są omówione w materiale video, który przedstawia sposób rozwiązania danego zadania. Rozwiązanie jest wykonane przez eksperta i zawiera jego omówienie.
 • Dodatkowo, słuchacz uzyskuje dostęp do praktycznych zadań zaliczeniowych, których rozwiązanie będzie podstawą do zaliczenia danego modułu. Słuchacz rozwiązuje zadania zaliczeniowe w dowolnym momencie w trakcie trwania studiów.
 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Zaliczenie studiów

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów
 • Słuchacz uzyskuje dostęp do praktycznych zadań dodatkowych (zaliczeniowych) w ramach każdego przedmiotu. Rozwiązanie tych zadań jest podstawą do zaliczenia danego modułu. Słuchacz rozwiązuje zadania zaliczeniowe w dowolnym momencie w trakcie trwania studiów.

Kierownik studiów

dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. PJATK

Specjalista Cyberedukacji, doktor habilitowany w dziedzinie informatyki technicznej i telekomunikacji. Twórca wielu programów nauczania informatyki na różnych poziomach edukacji. Autor podcastu Cyberedukacja, w którym opowiada o noinkach dotyczących nauczania informatyki. Profesor, kierownik Katedry Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji, w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Założyciel i Prezes Zarządu Cyberskiller.

Kontakt: bksiezopolski@pjwstk.edu.pl


Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.