Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne wydarzenia

Opis studiów

W świecie rosnących zagrożeń pochodzenia cybernetycznego osoby odpowiedzialne za organizację (rozumianą jako przedsiębiorstwo, jednostka administracyjna samorządu terytorialnego czy inna samodzielna jednostka administracji publicznej) muszą posiadać wiedzę niezbędną do podejmowania właściwych decyzji przygotowujących ich organizację na te wyzwania. Szczególnie kadra zarządcza i funkcjonariusze publiczni, którzy pomimo posiadanej wiedzy IT nie mają specjalistycznego przygotowania w zakresie CyberBezpieczeństwa stawiani są w trudnej sytuacji, kiedy muszą podejmować decyzje dotyczące tego obszaru.


Niniejsze studia mają dać uczestnikom niezbędną wiedzę przygotowującą ich do podejmowania decyzji w zakresie CyberBezpieczeństwa, w kierowanych przez nich organizacjach, przekładając często hermetyczny język branżowy na komunikat dostosowany do wiedzy i kompetencji uczestników. Plan studiów zakłada ogólne wprowadzenie uczestników w tematykę CyberBezpieczeństwa, prezentując różne kategorie zagrożeń, omówienie technik i narzędzi związanych z zabezpieczeniem organizacji, analizę otoczenia prawnego oraz sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe wynikające z cyberataków. Studia poza elementami wykładowymi oferują ćwiczenia oraz warsztaty (w tym rozbudowaną, scenariuszową grę menadżerską), umożliwiające przełożenie nabytej wiedzy na konkretne sytuacje biznesowe.


Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00–17.00
Wtorek 8.00–17.00
Środa 8.00–17.00
Czwartek 8.00–17.00
Piątek 8.00–16.00

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Obsługa kandydatek i kandydatów na studia w PJATK odbywa się stacjonarnie, telefonicznie i mailowo.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób rekrutujących się na studia w PJATK


Kontakt

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego
pokój nr 17
tel. (+48) 512 497 506
tel. (+48) 504 640 530
tel. (+48) 22 58 44 597

e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Kierownik studiów

Kamil Wiśniewski

od 2015 Dyrektor Działu Konsultingu Bezpieczeństwa na Europę Środkowo Wschodnią w DXC Technology, wcześniej pracował m.in. dla Hewlett-Packard Enterprise/Hewlett-Packard, Procter & Gamble oraz Mars Incorporated – związany z branżą IT od prawie 20 lat, od ponad 10 lat zajmuje się kwestiami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem, m.in. w latach 2008-2009 reprezentował Polskę jako ekspert w pracach Komisji Europejskiej (DG Justice) dotyczących systemów SIS, VIS oraz STESTA; absolwent kierunku Zarządzania Przedsiębiorstwem na Politechnice Warszawskiej

Kontakt: k.wisniewski@pjwstk.edu.pl


Do kogo skierowane są te studia?

Studia kierowane są zarówno do osób nieposiadających kompetencji w obszarze
CyberBezpieczeństwa jak i osób, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie.
Niemniej program studiów zakłada posiadanie przez uczestników przynajmniej
podstawowej wiedzy i doświadczenia w zakresie IT.


W szczególności proponowane studia podyplomowe skierowane są do:

 • Kadry kierowniczej posiadającej podstawową wiedzę informatyczną i odpowiedzialnej
 • za organizację, departamenty lub zespoły o różnych specjalizacjach (w tym
 • kierowników działów IT i pokrewnych)
 • Ścisłej kadry zarządczej posiadającej podstawową wiedzę informatyczną, w tym:
 • prezesów spółek, członków zarządów i rad nadzorczych, kierowników samodzielnych
 • jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz innych jednostek
 • budżetowych
 • Przedstawicieli wolnych zawodów prowadzących samodzielne praktyki i
 • posiadających podstawową wiedzę informatyczną
 • Przedsiębiorców posiadających podstawową wiedzę informatyczną
 • Osób aspirujących na powyższe stanowiska i posiadających podstawową wiedzę
 • informatyczną

Absolwenci tego kierunku najczęściej: :

 • Kierownicy działu lub zespołu
 • Naczelnicy wydziału, główni specjaliści w administracji publicznej
 • Kierownicy projektów
 • Prezesi lub wiceprezesi Zarządu
 • Prezydenci Miasta, Burmistrz, Wójt
 • Dyrektorzy ZOZ, Prezesi spółek samorządowych
 • Przedsiębiorcy (JDG),
 • Partnerzy w kancelarii,
 • Lekarze prowadzący samodzielną praktykę
 • Dyrektorzy pionu biznesowego w dużym przedsiębiorstwie
 • Dyrektorzy departamentu w dużej jednostce administracji publicznej

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.