Przejdź do treści

Dokumenty

Wzory dokumentów


Komunikaty IOD

Wszyscy pracownicy przetwarzający dane osobowe w imieniu Uczelni mają znaczący wpływ na to, jak bardzo skuteczny jest nasz system bezpieczeństwa. Niestety, to właśnie ludzki błąd jest najczęstszym powodem wystąpienia incydentu bezpieczeństwa – „Człowiek jest najsłabszym ogniwem każdego systemu”. Potwierdzają to przeprowadzone na ten temat badania oraz informacje napływające od przedstawicieli Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyniki analiz wskazują, że na 100 incydentów bezpieczeństwa od 60 do 90 wynika z błędu ludzkiego. W związku z tym, planuję regularnie przekazywać przydatne informacje z obszaru cyberbezpieczeństwa tak, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych. Komunikaty będą zawierały m.in. wskazówki dotyczące dobrych praktyk przetwarzania danych i realizacji obowiązków prawnych oraz informacje o nowych zagrożeniach i incydentach bezpieczeństwa.

Przypominam, iż wszelkie pytania i problemy związane z ochroną danych osobowych można zgłaszać na adres podany powyżej.

RODOwskazy – Cykl edukacyjny

Komunikat IOD-y 2024/04/11
Czym jest „profilowanie”


Komunikat IOD-y 2024/03/07
Czym jest „przetwarzanie” i „ograniczenie przetwarzania”


Komunikat IOD-y 2024/02/08
Czym są dane osobowe


Komunikat IOD-y 2024/01/11
RODO – Najważniejsze informacje


Archiwum


Pomyśl o bezpieczeństwie – Cykl uświadamiający zagrożenia

Komunikat IOD-y 2024/03/22
Informacja o próbie wzięcia kredytu – uwaga oszustwo!


Komunikat IOD-y 2024/02/22
Czym jest cyberatak


Komunikat IOD-y 2024/01/25
Cyberbezpieczeństwo – najważniejsze informacje


ArchiwumMateriały szkoleniowe

Test wiedzy

W przygotowaniu.