Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne daty:

Pierwszy etap nauki na Wydziale Informatyki PJATK to studia pierwszego stopnia (inżynierskie), które odbywają się w dwóch trybach:

  1. stacjonarnym — trzy i pół roku (studia w języku polskim);
  2. niestacjonarnym — trzy i pół roku (studia w języku polskim).

Kierunek informatyka jest kierunkiem mającym najdłuższą tradycję w PJATK; był pierwszym kierunkiem w powstałej w 1994 roku uczelni. Wydział Informatyki, powołany dopiero w 2005 roku, jest największą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się jednostką uczelni. O dynamice rozwoju wydziału świadczy liczba studentów, w 1994 roku studia rozpoczęło 90 studentów, a obecnie jest ich 5500. 

Studia na Wydziale Informatyki w Filii PJATK w Bytomiu wystartują w roku akademickim 2023/2024. Program studiów jest wzorowany na wysoko ocenianym przez pracodawców programie realizowanym w jednostce macierzystej w Warszawie.


Specyfiką studiów w PJATK Bytom jest wdrożenie nowoczesnej metody nauczania project-based learning (PBL). Polega ona na samodzielnej pracy studentów, w pewnym i z góry określonym przedziale czasu, nad rozwiązaniem jakiegoś problemu. To wyzwala i uczy zarządzania, jak i kreatywnego oraz krytycznego myślenia, odwagi eksperymentowania ukierunkowanego na optymalne i praktyczne rozwiązanie problemu. Takie umiejętności są niezwykle cenione na rynku pracy, szczególnie w dobie nadchodzącego przemysłu 4.0. Tematy realizowane w ramach PBL są inicjowane przez otoczenie biznesowe współpracujące z wydziałem.


W ramach projektów realizowanych od pierwszego roku studiów studenci poznają praktyczne metody inżynierii oprogramowania wymagane w środowisku zawodowym,
które bywają zaniedbywane przez programy studiów oparte na nauce teorii. Możliwość wyboru tematów PBL wzmacnia zaangażowanie studenta oraz pozwala w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną. Biorąc udział w project-based learning studenci ćwiczą stawianie sobie celów, dzielenie zadań na etapy, komunikację i współpracę. Wiodącymi elementami dydaktycznymi realizowanych projektów są: nauka języków programowania, umiejętność pracy w zespole oraz odkrywanie cech przywódczych.


Władze wydziału

Dziekan wydziału

Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski


Nie przegap rekrutacji na studia w Bytomiu! Wydziału Informatyki w PJATK Bytom

Zapraszamy na dni otwarte w PJATK Bytom! Śledź nas na naszych social mediach!