Dni otwarte

Dni otwarte

Dni Otwarte w PJATK w 2019 roku odbędą się:

  • 19 lutego, godzina 15.30-18.30
  • 6 kwietnia, godzina 10.00-14.00
  • 5 czerwca, godzina 15.30-18.30
  • 14 września, godzina 10.00-14.00

Dni Otwarte dla kandydatów na studia to możliwość bliższego poznania PJATK, spotkania kadry naukowo-dydaktycznej, studentów i przedstawicieli istotnych dla przyszłych studentów działów administracyjnych (np. Dział Rekrutacji, Dział Wymiany Zagranicznej, Biuro Karier). To okazja by porozmawiać o zasadach studiowania, programach zajęć, specyfice kształcenia w PJATK. W czasie Dni Otwartych można zwiedzać Uczelnię – pracownie, laboratoria specjalistyczne (np. multimediów, realizacji dźwięku, pracownie malarskie).

Kandydatów i kandydatki zainteresowanych kierunkami: INFORMATYKA, GRAFIKA, ZARZĄDZANIE oraz KULTUROZNAWSTWO zapraszamy na Dzień Otwarty do PJATK na ulicy Koszykowej 86 w Warszawie.
Zainteresowanych kierunkiem ARCHITEKTURA WNĘTRZ zapraszamy na Dzień Otwarty do naszej siedziby na ulicy Siewierskiej 13 w Warszawie.

 

Regulamin Dni Otwartych do pobrania