fbpx
Redukcja czesnego

Redukcja czesnego

Dla osób rozpoczynających studia w PJATK wprowadzono zniżki w opłatach czesnego na pierwszym semestrze I-go roku studiów pierwszego stopnia. Zobacz zasady przyznawania redukcji czesnego w roku akad. 2022/23..

Zasady przyznawania zniżek dla obywateli Ukrainy zdających maturę w 2022 roku na terenie Ukrainy.

Dodatkowo Kolegium Rektorskie PJATK wprowadziło obniżkę czesnego dla osób wpłacających czesne w jednej racie rocznej (w wysokości 5%) lub w dwóch ratach semestralnych (w wysokości 2%).

 

Zapoznaj się z zasadami wyliczania zniżek od roku akad. 2022/23:

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia