Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry (136 godzin) i obejmują 10 zjazdów.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.


Praktyczna wiedza

Program opracowaliśmy tak, aby zwrócić uwagę na szeroki zakres pojęcia wizerunku organizacji, ale także jednostki. Dzięki zajęciom prowadzonym przez ekspertów-praktyków przekazywana wiedza będzie poparta licznymi przykładami z ich pracy.


Warunki zaliczenia

Metodą oceny i zaliczenia w studiach z zakresu Zarządzania Wizerunkiem Organizacji w Nowych Mediach jest realizacja projektów indywidualnych lub grupowych. Pozwalają one studentom na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych sytuacjach, co jest cenne przygotowanie do pracy w branży.

Studenci mają możliwość wyboru różnorodnych tematów, które interesują ich najbardziej, co motywuje do zaangażowania się w badania i rozwijania swoich zainteresowań. Często projekty realizowane na studiach mogą stanowić wartościowe portfolio, które można zaprezentować potencjalnym pracodawcom po ukończeniu studiów.

Projekty mogą dotyczyć różnych aspektów zarządzania wizerunkiem organizacji, takich jak opracowanie strategii komunikacji, prowadzenie kampanii marketingowych, analiza opinii publicznej, reagowanie na kryzysy wizerunkowe, a także badanie i monitorowanie wizerunku organizacji w mediach społecznościowych.

Oceniając projekty, prowadzący zajęcia zwracają uwagę na jakość wykonania, oryginalność pomysłów, skuteczność w realizacji celów projektu oraz zdolność do zastosowania teorii w praktyce. Projekty grupowe oceniane są również pod kątem efektywnej współpracy i zespołowego podejścia do realizacji zadań.


Program studiów

Program studiów 2023/2024Opis przedmiotów

Nowe zasady komunikacji (32 h)
 • Media offline vs. Media on-line | różnice w zarządzaniu różnymi kanałami komunikacji
 • Rola mediów tradycyjnych i społecznościowych w marketingu i PR
 • Strategie komunikacyjne w nowych mediach
 • Budowanie wizerunku poprzez personal branding kadry zarządzającej i ekspertów
 • Blogi, Podcasty, kanały wideo
Wystąpienia publiczne (24 h)
 • Wizerunek i pierwsze wrażenie
 • Strach i lęk przed wystąpieniami
 • Różnica pomiędzy strachem i lękiem
 • Przyczyny lęku przed wystąpieniami
 • Sposoby na opanowanie zdenerwowania i nabranie pewności siebie
Struktury i język wystąpień (24 h)
 • Język pisany vs język mówiony
 • Skuteczne struktury wystąpień
 • Emisja głosu i tempo mówienia
 • Nauka czytania przemówienia
 • Organizacja pracy nad przemówieniem
Wystąpienia medialne (24 h)
 • Komunikacja przed kamerą
 • Emocje przed kamerą
 • Gestykulacja i mimika
 • Perswazja w przekazie wideo
 • Organizacja własnego centrum prasowego
Komunikacja kryzysowa (32 h)
 • Czym jest kryzys
 • Predykcja sytuacji kryzysowych
 • Jak się przygotować na kryzys
 • Lider w czasie kryzysu
 • Rola relacji z mediami w czasie kryzysu

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.