Przejdź do treści

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 już rozpoczęta!

Potrwa do 2 października (lub do wyczerpania miejsc).


Etap I. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz studia podyplomowe, na które aplikujesz.


Etap II. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Centrum Kształcenia Podyplomowego. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

  1.  podpisane podanie o przyjęcie na studia – druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym
  2. dyplom ukończenia uczelni wyższej wraz z suplementem (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) – kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza
  3. zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line generowane na podaniu. 

Kandydat zobowiązany jest zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Opłatę wpisowego należy dokonywać na swoje indywidualne konto – widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:
Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW
W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, studia podyplomowe


Etap III. Kwalifikacja na studia

Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę kwalifikacyjną na studia.


Etap IV. Kontrakt

Kandydat otrzymuje decyzję Komisji Kwalifikacyjnej drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line. Decyzja wysyłana jest dopiero po zebraniu się wymaganej ilości kandydatów (nie dotyczy studiów internetowych).
W przypadku braku kwalifikacji na studia opłata wpisowa będzie zwrócona kandydatowi.

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt. 

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.