Przejdź do treści

Informacje ogólne

Programista Python Sztucznej Inteligencji (ang. AI Python Developer) jest specjalistą IT, którego zadaniem jest opracowywanie inteligentnych algorytmów zdolnych do uczenia się, analizowaniai przewidywania zdarzeń w przyszłości.


Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów

Słuchacz uzyskuje dostęp do praktycznych zadań dodatkowych (zaliczeniowych) w ramach każdego przedmiotu. Rozwiązanie tych zadań jest podstawą do zaliczenia danego modułu. Słuchacz rozwiązuje zadania zaliczeniowe w dowolnym momencie w trakcie trwania studiów.

Każdy semestr kończy się egzaminem, który będzie odbywał się stacjonarnie w siedzibie uczelni PJATK w Warszawie. Egzamin będzie trwał 180 minut i będzie obejmował materiał poruszany podczas danego semestru. Egzamin ma charakter praktyczny i będzie przeprowadzony na platformie CyberSkiller. Będzie to lista praktycznych zadań do wykonania, przygotowanych w takiej samej formule co przedmioty realizowane wcześniej na platformie CyberSkiller. 


Program studiów

Program studiów 2023/2024Semestr 1

Semestr 2

Podstawy programowania w języku Python – 25h
 • – Podstawy pracy w środowisku Python oraz typy danych w języku Python
 • – Operator porównania, operator logiczny i komentarze
 • – Instrukcje wejścia i wyjścia
 • – Instrukcje warunkowe
 • – Cykliczne powtarzanie operacji, pętle
Zaawansowane struktury w języku Python – 25h
 • – Definiowanie funkcji
 • – Tablice liczbowe
 • – Klasy i obiekty
 • – Kolekcje
 • – Operacje tekstowe
Podstawy Uczenia Maszynowego – biblioteka Pandas – 15h
 • – Podstawy biblioteki Pandas
 • – Wstępne przetwarzanie danych – Preprocesing
 • – Wizualizacja danych
Uczenie maszynowe – Scikit-learn I – 15h
 • – Problem Titanica – pasażerowie statku
 • – Problem Iris – pomiar kwiatów
 • – Problem Boston – predykcja cen domów
Podstawy budowy baz danych oraz języka zapytań SQL – 25h
 • – Podstawy języka SQL
 • – Filtrowanie danych
 • – Operacje na danych
 • – Złączanie tabel
Uczenie maszynowe – Scikit-learn II – 15h
 • – Problem predykcji cen giełdowych
 • – Problem predykcji kryptowalut Bitcoin
 • – Problem diagnozy raka piersi
Zaawansowany język zapytań SQL oraz schematy w bazie danych – 25h
 • – Zaawansowane zapytania SQL
 • – Modyfikacja danych
 • – Programowanie baz danych
 • – Język definicji danych
Wstęp do głębokiego uczenia – KERAS I – 20h
 • – Problem diagnozy raka piersi
 • – Problem predykcji cen giełdowych
 • – Problem predykcji kryptowaluty bitcoin
 • – Problem analizy recenzji filmowych
Zaawansowane metody głębokiego uczenia – KERAS II – 20h
 • – Multivariate LSTM
 • – Szeregi czasowe na bazie GRU
 • – Mnist – rozpoznawanie pisma odręcznego za pomocą sieci konwolucyjnych (CNN)
 • – CIFAR10 – rozpoznawanie obrazów za pomocą sieci konwolucyjnych (CNN)
Detekcja Cyberataków przy pomocy uczelnia maszynowego – 20h
 • – Problem wykrywania ataków bankowych
 • – Problem wykrywania złośliwego ruchu sieciowego
 • – Problem wykrywania podejrzanych aktywności sieciowych
 • – Problem wykrywania groźnych i nieszkodliwych aktywności

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.