Przejdź do treści

Informacje organizacyjne

Organizacja zajęć

  • Słuchacze uzyskują dostęp do platformy CyberSkiller, gdzie znajdują się kursy online wraz z praktycznymi i interaktywnymi laboratoriami określonymi w programie studiów.
  • Nauczanie wspierane jest przez Tutora, czyli wykładowcę Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, który monitoruje realizację materiału przez słuchaczy.
  • Tutor jest dostępny dla słuchaczy podczas całego procesu nauki i poprzez kanał e-mail odpowie na pytania zarówno merytoryczne, jak i te dotyczące rozwoju kariery w tej dziedzinie.
  • Słuchacze otrzymują dostęp do forum dyskusyjnego przeznaczonego dla słuchaczy studiów podyplomowych Forum jest moderowane w trybie asynchronicznym przez wykładowców Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.
  • W każdym miesiącu słuchacze studiów podyplomowych otrzymują drogą elektroniczną informacje o zadaniach do wykonania w danym miesiącu. Zadania posiadają moduł automatycznego sprawdzania, dlatego w kilka sekund każdy słuchacz może samodzielnie zweryfikować poprawność wykonanych zadań.
  • Zadania do wykonania przez studentów są omówione w materiale video, który przedstawia przykładowy sposób rozwiązania danego zadania. Rozwiązanie jest wykonane przez eksperta i zawiera jego omówienie.
  • Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Spotkania wykładowo-warsztatowe

Raz w semestrze organizowany jest dzień wykładowo-warsztatowy w siedzibie uczelni w Warszawie. Tego dnia dyskutowane będą zagadnienia zawarte w programie studiów i oczywiście będzie to czas na integrację i nawiązanie nowych znajomości.


Zaliczenie studiów

  • Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów
  • Słuchacz uzyskuje dostęp do praktycznych zadań dodatkowych (zaliczeniowych) w ramach każdego przedmiotu. Rozwiązanie tych zadań jest podstawą do zaliczenia danego modułu. Słuchacz rozwiązuje zadania zaliczeniowe w dowolnym momencie w trakcie trwania studiów.
  • Każdy semestr kończy się egzaminem, który będzie odbywał się stacjonarnie w siedzibie uczelni w Warszawie.

Kierownik studiów

dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik, prof. PJATK

specjalizuje się w dziedzinie neuronauki obliczeniowej i elektroencefalografii ilościowej. Posiadając stopień doktora w dziedzinie fizyki komputerowej oraz habilitację w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, łączy teoretyczne podejście do modelowania i neurofizjologii eksperymentalnej w celu lepszego zrozumienia funkcjonalności kory mózgowej u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z autyzmem. Pracując w Instytucie Informatyki jest profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Zakładu Neuroinformatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest również profesorem nadzwyczajnym w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie zajmuje się neuronauką społeczną i zastosowaniami nauki o danych do jej problemów.

Kontakt: gmwojcik@pjwstk.edu.pl

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.