Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne wydarzenia

Opis studiów

Programowanie w czasie rzeczywistym, geometria 3D, teksturowanie 2D, projektowanie immersyjne, interakcja ruchu i dźwięku. Tworzenie widowisk interaktywnych w czasie rzeczywistym. Studia Specjalista TouchDesigner podnoszą kwalifikacje osób tworzących komercyjne projekty z obszaru tzw. świata rozrywki, ale także dynamizują rozwój artystyczny i naukowy jednostek, które prowadzą badania z zakresu najnowszych technologii.


Absolwent jest specjalistą programistycznym środowiska TouchDesigner oraz niezależnym artystą. Jest producentem lub twórcą wypowiedzi wizualnych, audio-wizualnych czy interaktywnych opartych na swobodnym i elastycznym poruszaniu się w przestrzeni najnowszych technologii. Wypracowaniu oczekiwanych efektów służą cykle tematyczne, wykłady, warsztaty i spotkania z autorytetami z obszaru najnowszych technologii.


Cel Studiów

Celem Studiów Podyplomowych jest wykształcenie specjalistów środowiska programistycznego TouchDesigner, producentów event’ów tworzonych w czasie rzeczywistym, dokształcanie artystów tworzących rozbudowane technicznie dzieła multimedialne, poszerzanie wiedzy osób kierujących zespołami produkcyjnymi, które realizują projekty multimedialne.


Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00–17.00
Wtorek 8.00–17.00
Środa 8.00–17.00
Czwartek 8.00–17.00
Piątek 8.00–16.00


Kontakt

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego
pokój nr 17
tel. (+48) 512 497 506
tel. (+48) 504 640 530
tel. (+48) 22 58 44 597

e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Obsługa kandydatek i kandydatów na studia w PJATK odbywa się stacjonarnie, telefonicznie i mailowo.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób rekrutujących się na studia w PJATK

Kierownik Studiów Podyplomowych Multimedia w przestrzeni publicznej. Specjalista TouchDesigner:
dr hab. Anna Klimczak, prof. PJATK 
e-mail: aklimczak@pjwstk.edu.pl


Do kogo kierowane są te studia?

Studia są kierowane do absolwentów wyższych studiów posiadających tytuł magistra, licencjata lub inżyniera jak również nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych, którzy są zainteresowani zdobyciem kompetencji określonych programem studiów podyplomowych. Inżynierów i programistów zainteresowanych tworzeniem wydarzeń multimedialnych. Artystów, architektów, designerów tworzących w obszarze sztuki nowych mediów. Badaczy skoncentrowanych na pracy naukowej wykorzystującej najnowsze technologie. Producentów i twórców dźwięku planujących wzbogacać projekty w kierunku interaktywności lub działań w czasie rzeczywistym


Po ukończeniu tych studiów będziesz:

  • producentem event’ów tworzonych w czasie rzeczywistym
  • specjalistą środowiska programistycznego TouchDesigner 
  • artystą tworzącym rozbudowane technicznie dzieła multimedialne
  • kreatorem zespołów do realizacji multimedialnych projektów artystycznych

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.