Przejdź do treści

Informacje ogólne

Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole to nauczanie w oparciu o platformę CyberSkiller, która zawiera setki gotowych zadań praktycznych, które przedstawiają gotowe pomysły na realizację zagadnień z podstawy programowej z informatyki. W ramach studiów zawarte zostały zagadnienia, które odwołują się do kluczowych zagadnień zawartych w podstawie programowej. Wśród nich można wymienić: programowania w języku Python, programowanie w języku Java, Algorytmikę, Bazy danych i język SQL, Sieci komputerowe oraz system operacyjny Linux.


Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów

Słuchacz uzyskuje dostęp do praktycznych zadań dodatkowych (zaliczeniowych) w ramach każdego przedmiotu. Rozwiązanie tych zadań jest podstawą do zaliczenia danego modułu. Słuchacz rozwiązuje zadania zaliczeniowe w dowolnym momencie w trakcie trwania studiów.

Każdy semestr kończy się egzaminem, który będzie odbywał w formie online, w trybie kontrolowanej samodzielności (włączona kamera, monitoring środowiska pracy). Egzamin będzie trwał 180 minut i będzie obejmował materiał poruszany podczas danego semestru. Egzamin ma charakter praktyczny i będzie przeprowadzony na platformie CyberSkiller. Będzie to lista praktycznych zadań do wykonania, przygotowanych w takiej samej formule co przedmioty realizowane wcześniej na platformie CyberSkiller. 


Program studiów

Program studiów 2023/2024Semestr 1

Semestr 2

Podstawy programowania w języku Python – 25h
 • Podstawy pracy w środowisku Python oraz typy danych w języku Python
 • Operator porównania, operator logiczny i komentarze
 • Instrukcje wejścia i wyjścia
 • Instrukcje warunkowe
 • Cykliczne powtarzanie operacji, pętli
Zaawansowane struktury w języku Python – 25h
 • Definiowanie funkcji
 • Tablice liczbowe
 • Klasy i obiekty
 • Kolekcje
 • Operacje tekstowe
Podstawy algorytmiki – 25h
 • Wstęp, złożoność obliczeniowa
 • Listy, stos i kolejka
 • Drzewa
 • Grafy
 • Dziel i zwyciężaj
Pierwsze kroki z systemem operacyjnym Linux – 25h
 • Podstawowe polecenia GNU/Linuxa
 • Operacje na plikach
 • Operacje identyfikacji oraz kodowania danych
 • Konfiguracja usług
 • Analiza logów
Konfiguracja i administracja w systemie operacyjnym Linux – 25h
 • Administracja systemem GNU/Linux
 • Zarządzanie procesami
 • Mechanizmy systemowe i skrypty Bash
 • Obejście prostych mechanizmów blokowania użytkowników
 • Analiza danych z pliku
Podstawy budowy baz danych oraz języka zapytań SQL – 25h
 • Podstawy języka SQL
 • Filtrowanie danych
 • Operacje na danych
 • Złączanie tabel
Zaawansowany język zapytań SQL oraz schematy w bazie danych – 25h
 • Zaawansowane zapytania SQL
 • Modyfikacje danych
 • Programowanie baz danych
 • Język definicji danych
Zaawansowana algorytmika – 25h
 • Algorytmy zachłanne
 • Przeszukiwanie z nawrotami
 • Programowanie dynamiczne
 • Sortowanie w czasie liniowym
 • Kopce
Podstawy komunikacji w sieci komputerowej – 25h
 • Komunikacja sieciowa: Protokoły TCP/UDP
 • Skanowanie usług sieciowych – nmap
 • Identyfikacja wersji oprogramowania – nmap
 • Kontrola przepływu danych – iptables
Podstawy programowania w języku Java – 25h
 • Pierwszy program w języku Java
 • Instrukcje warunkowe w języku Java
 • Wykorzystanie iteracji – pętla „for”
 • Wykorzystanie iteracji – pętle „while” oraz „do-while”
 • Łańcuchy znaków – klasa String

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.