Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organizacja zajęć

Program przewiduje 288 godziny zajęć. Studia prowadzone są w systemie zaocznym. Zajęcia realizowane są w czasie zjazdów weekendowych (dwa zjazdy w miesiącu).

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.


Praktyczna wiedza

Przewidujemy utworzenie dwóch grup – początkującej i zaawansowanej – w zależności od stopnia wiedzy i umiejętności kandydatów w obszarze kreacji i projektowania graficznego. O przydziale do każdej z grup decydować będą wyniki testu przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć lub też, w przypadku grupy początkującej, decyzja kandydata realnie oceniającego swoje umiejętności.


Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz realizacja kompletu zadań i ćwiczeń zgodnych z programem studiów i programem zajęć.


Program studiów

Program studiów 2023/2024


Program studiów 2022/2023


Opis przedmiotów

Opis poszczególnych przedmiotów i warunki zaliczenia znajduje się w sylabusach

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.