Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne wydarzenia

Opis studiów

W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku dał się zaobserwować gwałtowny wzrost zapotrzebowania na analizę dużych zbiorów danych. Rozwój technologii internetowych oraz informacyjnych i komunikacyjnych w połączeniu z jakościową zmianą zachodzącą w technice, naukach ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych, a także w medycynie – spowodował możliwość kolekcjonowania danych rzędu terabajtów lub nawet petabajtów na potrzeby studium pojedynczych przypadków. Takie ilości danych nie są możliwe do przeanalizowania metodami klasycznymi.


Z drugiej strony reguły oraz informacje, które mogą być w nich zawarte – gdy odpowiednio wykorzystane – w sposób istotny mogą przyczynić się do poprawy jakości życia jednostki, jednostki jako pacjenta, społeczeństwa, organizacji korporacyjnej, mogą wreszcie być kluczowe przy odkrywaniu nowych praw przyrody i struktury materii zarówno w skali mikro jak i makroświata. Wraz ze wzrostem objętości zgromadzonych danych obserwujemy rozwój nowej nauki określanej jako Data Science, a wraz z rozwojem technologicznym tworzą się możliwości ich analizy z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod inżynierii dużych zbiorów danych zwanych Big Data.


Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00–17.00
Wtorek 8.00–17.00
Środa 8.00–17.00
Czwartek 8.00–17.00
Piątek 8.00–16.00


Kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych
pokój B 17
tel. (+48) 512 497 506
tel. (+48) 504 640 530
tel. (+48) 22 58 44 597

e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Obsługa kandydatek i kandydatów na studia w PJATK odbywa się stacjonarnie, telefonicznie i mailowo.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób rekrutujących się na studia w PJATK

Kierownik Studiów Podyplomowych Big Data – Inżynieria dużych zbiorów danych:
dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik, prof. PJATK 
e-mail: gmwojcik@pjwstk.edu.pl


Do kogo są kierowane studia?

Słuchacze studiów podyplomowych zapoznają się z wiodącymi technologiami wykorzystywanymi w analizie dużych ilości danych, zarówno darmowymi jak i komercyjnymi implementacjami.

Główny nacisk położony zostanie na otwarte technologie Apache: Cassandra, HBase, MLlib, Spark, Mahaut. Ponadto zaprezentowane zostaną możliwości chmury obliczeniowej Microsoft Azure Machine Learning a także w zarysie technologie oferowane przez platformy Google Cloud oraz Viya w ramach SAS Cloud Analytics Services. Szczególny nacisk położymy na podnoszenie kompetencji w ramach programowania w językach Python oraz R do zastosowań w analizie dużych zbiorów danych. Studenci będą ponadto poznawać teorię oraz stosować w praktyce zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego.


  • Studia podyplomowe kierowane są do osób pragnących zdobyć kompetencje w analizie i przetwarzaniu dużych ilości danych na potrzeby biznesu, nauki, medycyny oraz w innych przestrzeniach aktywności z przeznaczeniem do wykorzystania w roli narzędzi wsparcia podejmowanych decyzji.
  • Kandydaci na studia podyplomowe powinni być absolwentami studiów I lub II stopnia kierunków informatycznych lub pokrewnych, ekonomicznych, technicznych. Rekomendowana jest podstawowa znajomość: dowolnego języka programowania (np. Python, Java, C++), użytkowania systemów klasy UNIX (np. Linux, Solaris, MacOS), teorii relacyjnych baz danych, metod statystycznych. Wymagana znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.
  • Studia są przeznaczone zarówno dla informatyków, jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania szeroko rozumianej Data Science wspomagające ich codzienną pracę zawodową w szczególności przy podejmowaniu decyzji.

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.