Przejdź do treści

Organizacja zajęć

Zajęcia na studiach w trybie zaocznym odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Program studiów obejmuje dwa semestry (206 godzin).

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.


Warunki zaliczenia

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów podyplomowych trzeba zaliczyć 5 przedmiotów z puli dostępnych przedmiotów. Każdy z przedmiotów wymaga zaliczenia ćwiczeń i zdania
egzaminu. Nie ma projektów i ich obron na koniec odbywania studiów. Drobne projekty informatyczne są organizowane w ramach prowadzonych przedmiotów.


Program studiów

Program studiów 2023/2024


Program studiów 2022/2023


Komunikacja z bazami danych: język SQL i jego rozszerzenia
 • Model relacyjny baz danych
 • Środowiska uruchamiania aplikacji baz danych
 • Proste zapytania SQL
 • Wybieranie danych z kilku tabel
 • Zapytania grupujące
 • Podzapytania
 • Podzapytania skorelowane
 • DML – modyfikacja zawartości bazy danych (INSERT, UPDATE i DELETE)
 • DDL – definiowanie schematu bazy danych
 • Deklaratywne więzy spójności
 • Rozszerzenia SQL w konkretnych systemach: SQLServer (Transact-SQL), Oracle (PL/SQL)
Projektowanie aplikacji baz danych za pomocą narzędzi CASE
 • Budowa systemów informacyjnych
 • Prowadzenie prac projektowych
 • Metodyka MSF
 • Projektowanie bazy danych – diagramy związków encji (MS Visio)
 • Modelowanie danych
 • Projektowanie bazy danych. Zależności funkcyjne. Normalizacja i postacie normalne
 • Narzędzia CASE. Prezentacja Oracle Designer
 • Modelowanie danych obiektowych. Diagramy typów i tabel obiektowych
 • Obiektowe modelowanie i projektowanie: diagramy klas, diagramy przypadków użycia systemu, Unified Modeling Language (UML)
Administrowanie bazą danych na przykładzie MS SQL Server
 • Instalacja i architektura systemu
 • Fizyczna organizacja danych na dyskach
 • Wydajność serwera, strojenie baz danych
 • Zarządzanie transakcjami
 • Bezpieczeństwo serwera, uprawnienia
 • Kopie zapasowe baz danych (backup)
 • Odtwarzanie baz danych po awarii
 • Automatyzacja czynności w bazie danych
 • Monitorowanie serwera
 • Rozproszone bazy danych (replikacja, mirroring, log shipping)
 • Skrypty administracyjne
 • Wprowadzenie do Integration Services
Hurtownie danych i aplikacje OLAP
 • Znaczenie i użycie hurtowni danych
 • Podstawy architektury hurtowni danych
 • Integracja danych źródłowych
 • Tworzenie modelu pojęciowego hurtowni danych
 • Modele logiczne hurtowni danych
 • Zagadnienia związane z odświeżaniem danych
 • Wielowymiarowe modele danych, operacje OLAP
 • Wspomaganie zadań eksploracji danych
 • Czynniki jakości hurtowni danych i ich ocena
 • Wykorzystanie hurtowni danych w zastosowaniach CRM
Aplikacje internetowe
 • HTML, XML i JavaScript
 • Technologia ASP.NET
 • PHP
 • Serwery aplikacji internetowych: Apache, Internet Information Server, Oracle Application Server
 • Wymiennie technologia Javy i J2EE

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.