Specjalizacje

Specjalizacje

Studia magisterskie wydziału Zarządzania Informacją oferują dwie specjalizacje:

  • Analiza biznesowa i zastosowania Big Data - Absolwent tej specjalizacji potrafi stosować nowoczesne narzędzia programistyczne w analizie dużych ilości danych. Posiada umiejętność zaprojektowania oraz przeprowadzenia poszczególnych procesów analizy dużych zbiorów danych, w tym umiejętność projektowania i tworzenia przepływów danych związanych z usługami chmurowymi. Potrafi również zautomatyzować procesy biznesowe związane z przetwarzaniem danych.
  • Architektura systemów informatycznych - Absolwent tej specjalizacji potrafi przeprowadzić analizę wymagań biznesowych i wybrać odpowiednie rozwiązanie architektoniczne. Zna nowoczesne metody planowania i implementacji infrastruktury zapewniające bezpieczeństwo i trwałość danych, w tym związane z usługami chmurowymi. Umie stosować wybrane techniki modelowania celem zaprojektowania elementów oprogramowania systemu rozproszonego.