Opłaty za studia II stopnia

Opłaty za studia II stopnia

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021 (oraz w późniejszych latach)

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną - 75 zł (dotyczy tylko absolwentów innych uczelni)

Czesne na I roku studiów (miesięczne, przez 10 mies. w roku)

Studia magisterskie uzupełniające stacjonarne polskojęzyczne - 1180 zł
Studia magisterskie uzupełniające niestacjonarne - 900 zł