fbpx
Program studiów stacjonarnych

Program studiów stacjonarnych

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

Przedmiot Symbol przedm.

Wykłady  
(liczba godzin)

Ćwiczenia
(liczba godzin)

Forma zaliczenia Punkty ECTS
I ROK 
I semestr      
Lektorat języka angielskiego ANG1 - 60 Z 2
Historia i kultura Japonii HKJ 30 - Z 2
Podstawy zarządzania i organizacji (1) PPZ1 30 30 ZiE 5
Matematyka I MAT1 15 30 ZiE 5
Architektura systemów komputerowych ASK 30 30 Z 4
Pakiety biurowe PAB 15 30 Z 4
Podstawy informatyki i programowania w zarządzaniu PIP 30 30 Z 4
Mikroekonomia MIK 30 30 ZiE 5
    420 h 31
II semestr
Lektorat języka angielskiego ANG2 - 60 Z 2
Matematyka II MAT2 15 30 ZiE 5
Programowanie obiektowe PGO 30 30 Z 5
Podstawy marketingu PMR 15 30 Z 3
Podstawy zarządzania i organizacji (2) PPZ2 30 30 ZiE 5
Technologie multimedialne TEM 30 30 Z 4
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw RPG 30 30 Z 4
Podstawy prawne funkcjonowania biznesu PPB 15 15 Z 3
420 h 31
II ROK
III semestr
Lektorat języka angielskiego ANG3 - 60 Z 2
Bazy danych I BAZ1 30 30 ZiE 4
Fizyka z teorią obwodów i sterowania FIZ 30 30 ZiE 5
Projektowanie stron i serwisów WWW SSW 15 15 Z 3
Statystyczna analiza danych SAD 30 30 ZiE 5
Badania rynkowe i marketingowe BRM 15 15 Z 3
Zachowania organizacyjne ZAO 15 15 Z 2
Technologie informatyczne w zarządzaniu TIF 15 15 Z 2
Projektowanie systemów informacyjnych PRI 30 30 ZiE 5
     420 h 31
IV semestr
Lektorat języka obcego LEK - 60 Z 2
Bazy danych II BAZ2 30 30 ZiE 4
Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki SCE 30 30 Z 4
Zarządzanie zasobami ludzkimi ZZL 15 15 Z 3
Finanse przedsiębiorstw FWP 15 15 Z 3
Wychowanie fizyczne WF - 30 Z -
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych SKB 30 30 ZiE 5
Modelowanie procesów biznesowych MPB 30 30 Z 4
Zarządzanie jakością ZAJ 15 15 Z 4
    420 h 29
III ROK 
V semestr
Lektorat języka obcego LEK - 60 Z 2
Zarządzanie projektami informatycznymi ZPR 30 30 ZiE 5
Interakcja człowiek-komputer ICK 30 30 ZiE 5
Inteligentne systemy zarządzania ISZ 30 30 Z 4
Przedmiot techniczny obieralny (1) PTO1 30 30 Z 4
Zintegrowane systemy informatyczne ERP ERP 30 30 Z 5
Przedmiot techniczny obieralny (2) PTO2 30 30 Z 4
Wychowanie fizyczne WF 2 - 30 Z -
    450 h 29
VI semestr
Lektorat języka obcego LEK - 60 Z 2
Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informacyjnych WYT 30 30 ZiE 5
Ochrona własności intelektualnej OWL 30 - E 4
Wykład specjalizacyjny (1) WSP1 30 30 Z 5
Wykład specjalizacyjny (2) WSP2 30 30 Z 5
Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny PHO 15 15 Z 5
Projekt dyplomowy – seminarium 1 SEM1 - 30 Z 9
     330 h 35
IV ROK 
VII semestr  
Lektorat języka obcego LEK - 30 Z 2
Biznes plan i ocena efektywności inwestycji BIP 15 15 Z 3
Wykład monograficzny (1) MON1 30 30 Z 4
Wykład specjalizacyjny (3) WSP3 30 30 Z 5
Projekt dyplomowy – seminarium 2 SEM2 - 30 Z 10
Praktyki 6-miesięczne Z 30
     210 h 54

 

RAZEM

Punkty ECTS: 240

Liczba godzin: 2670

SPECJALIZACJE

Przedmioty specjalizacyjne: WSP1, WSP2, WSP3

I. Zarządzanie projektami

• Jakość i metryki w projektach IT
• Metody i narzędzia zarządzania projektami
• Zaawansowane zarządzanie projektem

II. Systemy wspomagania decyzji menedżerskich

• Systemy CRM
• Business Intelligence na platformie SAS
• Zaawansowane metody podejmowania decyzji menedżerskich

III. Wdrożenia systemów IT

• Systemy CRM
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Zaawansowane zarządzanie projektem

IV. E-commerce

• Systemy CRM
• Zaawansowane technologie internetowe w handlu internetowym
• Marketing w Internecie

V. Analiza biznesowa

• Business Intelligence na platformie SAS
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Wykorzystanie arkuszy Ms Excel w analizach biznesowych

Przedmioty techniczne obieralne i wykłady monograficzne:

1. Podstawy sztucznej inteligencji
2. Hurtownie danych
3. Zarządzanie produkcją
4. Zaawansowane projektowanie systemów informacyjnych
5. Technologie internetowe
6. Warsztaty programistyczne
7. Zintegrowane systemy informatyczne ERP II
8. Cloud Computing


Przedmioty humanistyczne /społeczne obieralne:

1. Komunikacja w biznesie
2. Gry menedżerskie
3. Biznes w dobie globalizacji
4. Etykieta japońska w biznesie

 

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 oraz na kolejne lata

Przedmiot Symbol przedm.

Wykłady  
(liczba godzin)

Ćwiczenia
(liczba godzin)

Forma zaliczenia Punkty ECTS
I ROK 
I semestr      
Lektorat języka angielskiego ANG1 - 60 Z 2
Historia i kultura Japonii HKJ 30 - Z 2
Podstawy zarządzania i organizacji (1) PPZ1 30 30 ZiE 5
Matematyka I MAT1 15 30 ZiE 5
Architektura systemów komputerowych ASK 30 30 Z 4
Pakiety biurowe PAB 15 30 Z 4
Podstawy informatyki i programowania w zarządzaniu PIP 30 30 Z 4
Mikroekonomia MIK 30 30 ZiE 5
    420 h 31
II semestr
Lektorat języka angielskiego ANG2 - 60 Z 2
Matematyka II MAT2 15 30 ZiE 5
Programowanie obiektowe PGO 30 30 Z 5
Podstawy marketingu PMR 15 30 Z 3
Podstawy zarządzania i organizacji (2) PPZ2 30 30 ZiE 5
Technologie multimedialne TEM 30 30 Z 4
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw RPG 30 30 Z 4
Podstawy prawne funkcjonowania biznesu PPB 15 15 Z 3
420 h 31
II ROK
III semestr
Lektorat języka angielskiego ANG3 - 60 Z 2
Bazy danych I BAZ1 30 30 Z 4
Fizyka z teorią obwodów i sterowania FIZ 30 30 ZiE 5
Projektowanie stron i serwisów WWW SSW 15 15 Z 3
Statystyczna analiza danych SAD 30 30 ZiE 5
Badania rynkowe i marketingowe BRM 15 15 Z 3
Zachowania organizacyjne ZAO 15 15 Z 2
Metody i techniki podejmowania decyzji gospodarczych MIT 15 15 Z 2
Technologie informatyczne w zarządzaniu TIF 15 15 Z 2
Projektowanie systemów informacyjnych PRI 30 30 ZiE 5
     450 h 33
IV semestr
Lektorat języka obcego LEK - 60 Z 2
Bazy danych II BAZ2 30 30 ZiE 4
Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki SCE 30 30 Z 4
Zarządzanie zasobami ludzkimi ZZL 15 15 Z 3
Finanse przedsiębiorstw FWP 15 15 Z 3
Wychowanie fizyczne WF - 30 Z -
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych SKB 30 30 ZiE 5
Modelowanie procesów biznesowych MPB 30 30 Z 4
Zarządzanie jakością ZAJ 15 15 Z 4
Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny (1) PHO1 15 15 Z 3
    450 h 32
III ROK 
V semestr
Lektorat języka obcego LEK - 60 Z 2
Zarządzanie projektami informatycznymi ZPR 30 30 ZiE 5
Interakcja człowiek-komputer ICK 30 30 ZiE 5
Inteligentne systemy zarządzania ISZ 30 30 Z 4
Przedmiot techniczny obieralny (1) PTO1 30 30 Z 4
Zintegrowane systemy informatyczne ERP ERP 30 30 Z 5
Przedmiot techniczny obieralny (2) PTO2 30 30 Z 4
Wychowanie fizyczne WF 2 - 30 Z -
    450 h 29
VI semestr
Lektorat języka obcego LEK - 60 Z 2
Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informacyjnych WYT 30 30 ZiE 5
Ochrona własności intelektualnej OWL 30 - E 4
Wykład specjalizacyjny (1) WSP1 30 30 Z 5
Wykład specjalizacyjny (2) WSP2 30 30 Z 5
Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny (2) PHO2 15 15 Z 3
Projekt dyplomowy – seminarium 1 SEM1 - 30 Z 9
     330 h 33
IV ROK 
VII semestr  
Lektorat języka obcego LEK - 30 Z 2
Biznes plan i ocena efektywności inwestycji BIP 15 15 Z 3
Wykład monograficzny (1) MON1 30 30 Z 4
Wykład specjalizacyjny (3) WSP3 30 30 Z 5
Projekt dyplomowy – seminarium 2 SEM2 - 30 Z 10
Praktyki 6-miesięczne Z 30
     210 h 54

 

 

RAZEM

Punkty ECTS: 243

Liczba godzin: 2730

 

SPECJALIZACJE

Przedmioty specjalizacyjne: WSP1, WSP2, WSP3

I. Zarządzanie projektami

• Jakość i metryki w projektach IT
• Metody i narzędzia zarządzania projektami
• Zaawansowane zarządzanie projektem

II. Systemy wspomagania decyzji menedżerskich

• Systemy CRM
• Business Intelligence na platformie SAS
• Zaawansowane metody podejmowania decyzji menedżerskich

III. Wdrożenia systemów IT

• Systemy CRM
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Zaawansowane zarządzanie projektem

IV. E-commerce

• Systemy CRM
• Zaawansowane technologie internetowe w handlu internetowym
• Marketing w Internecie

V. Analiza biznesowa

• Business Intelligence na platformie SAS
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Wykorzystanie arkuszy Ms Excel w analizach biznesowych

 

Przedmioty techniczne obieralne i wykłady monograficzne:

1. Podstawy sztucznej inteligencji
2. Hurtownie danych
3. Zarządzanie produkcją
4. Zaawansowane projektowanie systemów informacyjnych
5. Technologie internetowe
6. Warsztaty programistyczne


Przedmioty humanistyczne obieralne:

1. Komunikacja w biznesie
2. Gry menedżerskie
3. Biznes w dobie globalizacji
4. Etykieta japońska w biznesie

Program studiów obowiązujący na rok akademicki 2018/2019

Powrót

Przedmiot Symbol przedm.

Wykłady  
(liczba godzin)

Ćwiczenia
(liczba godzin)

Forma zaliczenia Punkty ECTS
I ROK (2018/2019)
I semestr      
Lektorat języka angielskiego ANG1 - 60 Z 2
Historia i kultura Japonii HKJ 30 - Z 2
Podstawy zarządzania i organizacji (1) PPZ1 30 30 ZiE 5
Analiza matematyczna I AM1 15 30 ZiE 5
Architektura systemów komputerowych ASK 30 30 Z 4
Pakiety biurowe PAB 15 30 Z 4
Podstawy informatyki i programowania w zarządzaniu PIP 30 30 Z 4
Mikroekonomia MIK 30 30 ZiE 5
    420 h 31
II semestr
Lektorat języka angielskiego ANG2 - 60 Z 2
Analiza matematyczna II AM2 15 30 ZiE 5
Programowanie obiektowe PGO 30 30 Z 5
Podstawy marketingu PMR 15 30 Z 3
Podstawy zarządzania i organizacji (2) PPZ2 30 30 ZiE 5
Technologie multimedialne TEM 30 30 Z 4
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw RPG 30 30 Z 4
Podstawy prawne funkcjonowania biznesu PPB 15 15 Z 3
    420 h 31
II ROK (2019/2020)
III semestr
Lektorat języka angielskiego ANG3 - 60 Z 2
Bazy danych I BAZ1 30 30 Z 4
Fizyka z teorią obwodów i sterowania FIZ 30 30 ZiE 5
Projektowanie stron i serwisów WWW SSW 15 15 Z 3
Statystyczna analiza danych SAD 30 30 ZiE 5
Badania rynkowe i marketingowe BRM 15 15 Z 3
Zachowania organizacyjne ZAO 15 15 Z 2
Metody i techniki podejmowania decyzji gospodarczych MIT 15 15 Z 2
Technologie informatyczne w zarządzaniu TIF 15 15 Z 2
Projektowanie systemów informacyjnych PRI 30 30 ZiE 5
     450 h 33
IV semestr
Lektorat języka obcego LEK - 60 Z 2
Bazy danych II BAZ2 30 30 ZiE 4
Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki SCE 30 30 Z 4
Zarządzanie zasobami ludzkimi ZZL 15 15 Z 3
Finanse przedsiębiorstw FWP 15 15 Z 3
Wychowanie fizyczne WF - 30 Z -
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych SKB 30 30 ZiE 5
Modelowanie procesów biznesowych MPB 30 30 Z 4
Zarządzanie jakością ZAJ 15 15 Z 4
Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny (1) PHO1 15 15 Z 3
    450 h 32
III ROK (2020/2021)
V semestr
Lektorat języka obcego LEK - 60 Z 2
Zarządzanie projektami informatycznymi ZPR 30 30 ZiE 5
Interakcja człowiek-komputer ICK 30 30 ZiE 5
Inteligentne systemy zarządzania ISZ 30 30 Z 4
Przedmiot techniczny obieralny (1) PTO1 30 30 Z 4
Zintegrowane systemy informatyczne ERP ERP 30 30 Z 5
Przedmiot techniczny obieralny (2) PTO2 30 30 Z 4
Wychowanie fizyczne WF 2 - 30 Z -
    450 h 29
VI semestr
Lektorat języka obcego LEK - 60 Z 2
Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informacyjnych WYT 30 30 ZiE 5
Ochrona własności intelektualnej OWL 30 - E 4
Wykład specjalizacyjny (1) WSP1 30 30 Z 5
Wykład specjalizacyjny (2) WSP2 30 30 Z 5
Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny (2) PHO2 15 15 Z 3
Projekt dyplomowy – seminarium 1 SEM1 - 30 Z 9
     330 h 33
IV ROK (2021/2022)
VII semestr  
Lektorat języka obcego LEK - 30 Z 2
Biznes plan i ocena efektywności inwestycji BIP 15 15 Z 3
Wykład monograficzny (1) MON1 30 30 Z 4
Wykład specjalizacyjny (3) WSP3 30 30 Z 5
Projekt dyplomowy – seminarium 2 SEM2 - 30 Z 10
Praktyki 3-miesięczne Z 15
     210 h 39

 

 

RAZEM

Punkty ECTS: 228

Liczba godzin: 2730

 

SPECJALIZACJE

Przedmioty specjalizacyjne: WSP1, WSP2, WSP3

I. Zarządzanie projektami

• Jakość i metryki w projektach IT
• Metody i narzędzia zarządzania projektami
• Zaawansowane zarządzanie projektem

II. Systemy wspomagania decyzji menedżerskich

• Systemy CRM
• Business Intelligence na platformie SAS
• Zaawansowane metody podejmowania decyzji menedżerskich

III. Wdrożenia systemów IT

• Systemy CRM
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Zaawansowane zarządzanie projektem

IV. E-commerce

• Systemy CRM
• Zaawansowane technologie internetowe w handlu internetowym
• Marketing w Internecie

V. Analiza biznesowa

• Business Intelligence na platformie SAS
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Wykorzystanie arkuszy Ms Excel w analizach biznesowych

 

Przedmioty techniczne obieralne i wykłady monograficzne:

1. Podstawy sztucznej inteligencji
2. Hurtownie danych
3. Zarządzanie produkcją
4. Modelowanie i analiza systemów informacyjnych
5. Technologie internetowe
6. Zintegrowane systemy informatyczne II
7. Programowanie skryptowe i integracja aplikacji
8. Warsztaty programistyczne


Przedmioty humanistyczne obieralne:

1. Komunikacja w biznesie
2. Gry menedżerskie
3. Biznes w dobie globalizacji