fbpx
Program studiów niestacjonarnych

Program studiów niestacjonarnych

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

Przedmiot                                                                          Symbol przedm. Wykłady Ćwiczenia Forma zaliczenia punkty ECTS
(liczba godzin) (liczba godzin)
I ROK 
I semestr
Lektorat języka angielskiego ANG1 - 16 Z 2
Podstawy zarządzania i organizacji (1) PPZ1 16 16 ZiE 5
Matematyka I MAT1 16 16 ZiE 5
Architektura systemów komputerowych ASK 16 16 Z 4
Podstawy informatyki i programowania w zarządzaniu PIP 16 16 Z 4
Technologie multimedialne TEM 8 8 Z 4
160 h 24
II semestr
Lektorat języka angielskiego ANG2 - 16 Z 2
Matematyka II MAT2 16 16 ZiE 5
Technologie informatyczne w zarządzaniu TIF 8 8 Z 2
Mikroekonomia MIK 16 16 ZiE 6
Projektowanie stron i serwisów www SSW 8 8 Z 3
Podstawy zarządzania i organizacji (2) PPZ2 16 16 ZiE 5
Programowanie obiektowe PGO 16 16 Z 5
     176 h 28
II ROK 
III semestr
Lektorat języka angielskiego ANG3 - 16 Z 2
Bazy danych I BAZ1 16 16 ZiE 4
Statystyczna analiza danych SAD 16 32 ZiE 5
Zarządzanie zasobami ludzkimi ZZL 8 8 Z 3
Podstawy marketingu PMR 8 8 Z 3
Podstawy prawne funkcjonowania biznesu PPB 16 - Z 3
Fizyka z teorią obwodów i sterowania FIZ 16 16 ZiE 5
     176 h 25
IV semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 2
Bazy danych II BAZ2 16 16 ZiE 5
Projektowanie systemów informacyjnych PRI 16 16 ZiE 6
Badania rynkowe i marketingowe BRM 16 16 Z 3
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw RPG 16 16 Z 4
     144 h 20
III ROK 
V semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z  2
Finanse przedsiębiorstw FWP 16 16 Z 3
Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki SCE 16 16 Z 4
Zintegrowane systemy informatyczne ERP ERP 16 16 Z 6
Modelowanie procesów biznesowych MPB 16 16 Z 4
Przedmiot techniczny obieralny (1) PTO1 16 16 Z 5
176 h 24
VI semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 2
Zarządzanie projektami informatycznymi ZPR 16 16 ZiE 5
Ochrona własności intelektualnej OWL 16 - E 4
Zarządzanie jakością ZAJ 16 16 Z 4
Inteligentne systemy zarządzania ISZ 16 16 Z 5
Przedmiot techniczny obieralny (2) PTO2 16 16 Z 5
160 h 25
IV ROK 
VII semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 2
Zachowania organizacyjne ZAO 16 16 Z 3
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych SKB 16 16 ZiE 5
Wykład specjalizacyjny (1) WSP1 16 16 Z 5
Wykład specjalizacyjny (2) WSP2 16 16 Z 5
Projekt dyplomowy – seminarium (1) SEM1 - 16 Z 9
Przedmiot techniczny obieralny (3) PTO3 16 16 Z 5
192 h 34
VIII semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 2
Biznes plan i ocena efektywności inwestycji BIP 8 8 Z 3
Wykład monograficzny (1) MON1 16 16 Z 5
Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny PHO 16 16 Z 5
Wykład specjalizacyjny (3) WSP3 16 16 Z 5
Projekt dyplomowy – seminarium (2) SEM2 - 16 Z 10
Praktyki 6-miesięczne       Z 30
     144 h 60
Razem: 144 h

 

RAZEM:

 • Punkty ECTS: 240
 • Liczba godzin: 1328

SPECJALIZACJE

Przedmioty specjalizacyjne 1, 2, 3 (WSP1, WSP2, WSP3)

I. Zarządzanie projektami

• Jakość i metryki w projektach IT
• Metodyki i narzędzia zarządzania projektami
• Zaawansowane zarządzanie projektem

II. Systemy wspomagania decyzji menedżerskich

• Systemy CRM
• Business Intelligence na platformie SAS
• Zaawansowane metody podejmowania decyzji menedżerskich

III. Wdrożenia systemów IT

• Systemy CRM
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Zaawansowane zarządzanie projektem

IV. E-commerce

• Systemy CRM
• Zaawansowane technologie internetowe w handlu internetowym
• Marketing w Internecie

V. Analiza biznesowa

• Business Intelligence na platformie SAS
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Wykorzystanie arkuszy Ms Excel w analizach biznesowych

Przedmioty techniczne obieralne i wykłady monograficzne:

 1.  Podstawy sztucznej inteligencji
 2. Hurtownie danych
 3. Zarządzanie produkcją
 4. Zaawansowane projektowanie systemów informacyjnych
 5. Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informacyjnych
 6. Technologie internetowe
 7. Warsztaty programistyczne
 8. Cloud Computing
   

Przedmioty humanistyczne /społeczne obieralne:

1. Komunikacja w biznesie
2. Gry menedżerskie
3. Biznes w dobie globalizacji
4. Etykieta japońska w biznesie

 

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 oraz na kolejne lata

Przedmiot                                                                          Symbol przedm. Wykłady Ćwiczenia Forma zaliczenia punkty ECTS
(liczba godzin) (liczba godzin)
I ROK 
I semestr
Lektorat języka angielskiego ANG1 - 16 Z 2
Podstawy zarządzania i organizacji (1) PPZ1 16 16 ZiE 5
Matematyka I MAT1 16 16 ZiE 5
Architektura systemów komputerowych ASK 16 16 Z 4
Podstawy informatyki i programowania w zarządzaniu PIP 16 16 Z 4
Technologie multimedialne TEM 8 8 Z 4
160 h 24
II semestr
Lektorat języka angielskiego ANG2 - 16 Z 2
Matematyka II MAT2 16 16 ZiE 5
Technologie informatyczne w zarządzaniu TIF 8 8 Z 2
Mikroekonomia MIK 16 16 ZiE 6
Projektowanie stron i serwisów www SSW 8 8 Z 3
Podstawy zarządzania i organizacji (2) PPZ2 16 16 ZiE 5
Programowanie obiektowe PGO 16 16 Z 5
     176 h 28
II ROK 
III semestr
Lektorat języka angielskiego ANG3 - 16 Z 2
Bazy danych I BAZ1 16 16 Z 4
Statystyczna analiza danych SAD 16 32 ZiE 5
Zarządzanie zasobami ludzkimi ZZL 8 8 Z 3
Podstawy marketingu PMR 8 8 Z 3
Podstawy prawne funkcjonowania biznesu PPB 16 - Z 3
Fizyka z teorią obwodów i sterowania FIZ 16 16 ZiE 5
     176 h 25
IV semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 2
Bazy danych II BAZ2 16 16 ZiE 5
Projektowanie systemów informacyjnych PRI 16 16 ZiE 6
Metody i techniki podejmowania decyzji MIT 8 8 Z 3
Badania rynkowe i marketingowe BRM 16 16 Z 3
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw RPG 16 16 Z 4
     160 h 23
III ROK 
V semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z  2
Finanse przedsiębiorstw FWP 16 16 Z 3
Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki SCE 16 16 Z 4
Zintegrowane systemy informatyczne ERP ERP 16 16 Z 6
Modelowanie procesów biznesowych MPB 16 16 Z 4
Przedmiot techniczny obieralny (1) PTO1 16 16 Z 5
176 h 24
VI semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 2
Zarządzanie projektami informatycznymi ZPR 16 16 ZiE 5
Ochrona własności intelektualnej OWL 16 - E 4
Zarządzanie jakością ZAJ 16 16 Z 4
Inteligentne systemy zarządzania ISZ 16 16 Z 5
Przedmiot techniczny obieralny (2) PTO2 16 16 Z 5
160 h 25
IV ROK 
VII semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 2
Zachowania organizacyjne ZAO 16 16 Z 3
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych SKB 16 16 ZiE 5
Wykład specjalizacyjny (1) WSP1 16 16 Z 5
Wykład specjalizacyjny (2) WSP2 16 16 Z 5
Projekt dyplomowy – seminarium (1) SEM1 - 16 Z 9
Przedmiot techniczny obieralny (3) PTO3 16 16 Z 5
192 h 33
VIII semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 2
Biznes plan i ocena efektywności inwestycji BIP 8 8 Z 3
Wykład monograficzny (1) MON1 16 16 Z 5
Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny PHO 16 16 Z 5
Wykład specjalizacyjny (3) WSP3 16 16 Z 5
Projekt dyplomowy – seminarium (2) SEM2 - 16 Z 10
Praktyki 6-miesięczne       Z 30
     144 h 60
Razem: 144 h

 

RAZEM:

 • Punkty ECTS: 243
 • Liczba godzin: 1344

 

SPECJALIZACJE

Przedmioty specjalizacyjne 1, 2, 3 (WSP1, WSP2, WSP3)

I. Zarządzanie projektami

• Jakość i metryki w projektach IT
• Metody i narzędzia zarządzania projektami
• Zaawansowane zarządzanie projektem

II. Systemy wspomagania decyzji menedżerskich

• Systemy CRM
• Business Intelligence na platformie SAS
• Zaawansowane metody podejmowania decyzji menedżerskich

III. Wdrożenia systemów IT

• Systemy CRM
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Zaawansowane zarządzanie projektem

IV. E-commerce

• Systemy CRM
• Zaawansowane technologie internetowe w handlu internetowym
• Marketing w Internecie

V. Analiza biznesowa

• Business Intelligence na platformie SAS
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Wykorzystanie arkuszy Ms Excel w analizach biznesowych

 

Przedmioty techniczne obieralne i wykłady monograficzne:

 1.  Podstawy sztucznej inteligencji
 2. Hurtownie danych
 3. Zarządzanie produkcją
 4. Zaawansowane projektowanie systemów informacyjnych
 5. Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informacyjnych
 6. Technologie internetowe
 7. Warsztaty programistyczne
   

Przedmioty humanistyczne obieralne:

1. Komunikacja w biznesie
2. Gry menedżerskie
3. Biznes w dobie globalizacji
4. Etykieta japońska w biznesie

Program studiów obowiązujący na rok akademicki 2018/2019

Powrót

Przedmiot                                                                          Symbol przedm. Wykłady Ćwiczenia Forma zaliczenia punkty ECTS
(liczba godzin) (liczba godzin)
I ROK  
I semestr
Lektorat języka angielskiego ANG1 - 16 Z 2
Podstawy zarządzania i organizacji (1) PPZ1 16 16 ZiE 5
Analiza matematyczna I AM1 16 16 ZiE 5
Architektura systemów komputerowych ASK 16 16 Z 4
Podstawy informatyki i programowania w zarządzaniu PIP 16 16 Z 4
Technologie multimedialne TEM 8 8 Z 4
160 h 24
II semestr
Lektorat języka angielskiego ANG2 - 16 Z 2
Analiza matematyczna II AM2 16 16 ZiE 5
Technologie informatyczne w zarządzaniu TIF 8 8 Z 2
Mikroekonomia MIK 16 16 ZiE 6
Projektowanie stron i serwisów www SSW 8 8 Z 3
Podstawy zarządzania i organizacji (2) PPZ2 16 16 ZiE 5
Programowanie obiektowe PGO 16 16 Z 5
     176 h 28
II ROK 
III semestr
Lektorat języka angielskiego ANG3 - 16 Z 2
Bazy danych I BAZ1 16 16 Z 4
Statystyczna analiza danych SAD 16 32 ZiE 5
Zarządzanie zasobami ludzkimi ZZL 8 8 Z 3
Podstawy marketingu PMR 8 8 Z 3
Podstawy prawne funkcjonowania biznesu PPB 16 - Z 3
Fizyka z teorią obwodów i sterowania FIZ 16 16 ZiE 5
     176 h 25
IV semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 2
Bazy danych II BAZ2 16 16 ZiE 5
Projektowanie systemów informacyjnych PRI 16 16 ZiE 6
Metody i techniki podejmowania decyzji MIT 8 8 Z 3
Badania rynkowe i marketingowe BRM 16 16 Z 3
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw RPG 16 16 Z 4
     160 h 23
III ROK 
V semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z  2
Finanse przedsiębiorstw FWP 16 16 Z 3
Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki SCE 16 16 Z 4
Zintegrowane systemy informatyczne ERP ERP 16 16 Z 6
Modelowanie procesów biznesowych MPB 16 16 Z 4
Przedmiot techniczny obieralny (1) PTO1 16 16 Z 5
176 h 24
VI semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 2
Zarządzanie projektami informatycznymi ZPR 16 16 ZiE 5
Ochrona własności intelektualnej OWL 16 - E 4
Zarządzanie jakością ZAJ 16 16 Z 4
Inteligentne systemy zarządzania ISZ 16 16 Z 5
Przedmiot techniczny obieralny (2) PTO2 16 16 Z 5
160 h 25
IV ROK 
VII semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 2
Zachowania organizacyjne ZAO 16 16 Z 3
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych SKB 16 16 ZiE 5
Wykład specjalizacyjny (1) WSP1 16 16 Z 5
Wykład specjalizacyjny (2) WSP2 16 16 Z 5
Projekt dyplomowy – seminarium (1) SEM1 - 16 Z 9
Przedmiot techniczny obieralny (3) PTO3 16 16 Z 5
192 h 33
VIII semestr
Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 2
Biznes plan i ocena efektywności inwestycji BIP 8 8 Z 3
Wykład monograficzny (1) MON1 16 16 Z 5
Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny PHO 16 16 Z 5
Wykład specjalizacyjny (3) WSP3 16 16 Z 5
Projekt dyplomowy – seminarium (2) SEM2 - 16 Z 10
Praktyki 3-miesięczne       Z 15
     144 h 45
Razem: 144 h

 

RAZEM

Punkty ECTS: 228

Liczba godzin: 1344

 

SPECJALIZACJE

Przedmioty specjalizacyjne: WSP1, WSP2, WSP3

I. Zarządzanie projektami

• Jakość i metryki w projektach IT
• Metody i narzędzia zarządzania projektami
• Zaawansowane zarządzanie projektem

II. Systemy wspomagania decyzji menedżerskich

• Systemy CRM
• Business Intelligence na platformie SAS
• Zaawansowane metody podejmowania decyzji menedżerskich

III. Wdrożenia systemów IT

• Systemy CRM
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Zaawansowane zarządzanie projektem

IV. E-commerce

• Systemy CRM
• Zaawansowane technologie internetowe w handlu internetowym
• Marketing w Internecie

V. Analiza biznesowa

• Business Intelligence na platformie SAS
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Wykorzystanie arkuszy Ms Excel w analizach biznesowych

 

Przedmioty techniczne obieralne i wykłady monograficzne:

1. Podstawy sztucznej inteligencji
2. Hurtownie danych
3. Zarządzanie produkcją
4. Programowanie skryptowe i integracja aplikacji
5. Modelowanie i analiza systemów informacyjnych
6. Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informacyjnych
7. Technologie internetowe
8. Warsztaty programistyczne

 

Przedmioty humanistyczne obieralne:

1. Komunikacja w biznesie
2. Gry menedżerskie
3. Biznes w dobie globalizacji