fbpx
Specjalizacje

Specjalizacje


Wydział Zarządzania Informacją oferuje następujące specjalizacje do wyboru dla studentów:

  • Zarządzanie projektami,
  • Systemy wspomagania decyzji menedżerskich,
  • E-commerce,
  • Analiza procesów biznesowych,
  • Wdrożenia systemów IT,

 

Zarządzanie projektami

Możliwości pracy zawodowej:

Po specjalizacji dyplomowej Zarządzanie projektami absolwent jest przygotowany do pracy w zespołach projektowych przy realizacji przedsięwzięć informatycznych; posiada zarówno rozległą i szczegółową wiedzę z zakresu organizacji i prowadzenia projektów, norm i standardów zarządzania, jak i wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii oprogramowania, procesów wytwarzania i utrzymania oprogramowania. Absolwent tej specjalizacji posiada też umiejętność rozumienia i modelowania procesów biznesowych, ich dokumentowania i optymalizacji. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w organizacjach prowadzących dowolne projekty, w szczególności informatyczne, zarówno po stronie dostawcy, jak i po stronie klienta-nabywcy rozwiązań IT; w działach wytwarzania oprogramowania, utrzymania infrastruktury IT, w firmach konsultingowych branży IT.

Praca dyplomowa (przykładowe tematy):

• Wdrożenie metodyki zwinnej w organizacji wytwarzającej oprogramowanie;
• Wsparcie narzędziowe metodyki zarządzania projektami.

 

Systemy wspomagania decyzji menedżerskich

Możliwości pracy zawodowej:

Absolwent specjalizacji dyplomowania Systemy wspomagania decyzji menedżerskich jest wysokiej klasy specjalistą w stosowaniu (oraz rozwijaniu) najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny Business Intelligence i ich wykorzystania w dowolnych sektorach rynku, zarówno w korporacjach, bankach i organizacjach sektora finansowego, jak i w innowacyjnych firmach średniej i małej wielkości, a także w sektorze publicznym. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich, na stanowiskach projektanta i analityka systemowego oraz na specjalistycznych stanowiskach konsultingowo-eksperckich.

Praca dyplomowa (przykładowe tematy):

• Zaawansowana analiza danych przy użyciu narzędzi Business Intelligence;
• Zastosowanie systemu CRM w przedsiębiorstwie wydawniczym.

 

E-commerce

Możliwości pracy zawodowej:

Absolwent specjalizacji dyplomowania E-commerce posiada wiedzę i umiejętności, zarówno biznesowe, jak i techniczne z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi systemów sprzedażowych w Internecie. Może znaleźć zatrudnienie w działach e-commerce, w firmach prowadzących handel za pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych, w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań e-commerce, na stanowiskach takich jak: specjalista ds. e-commerce, analityk e-commerce, koordynator projektów e-commerce, specjalista ds. marketingu internetowego, administrator platform obsługi sprzedaży internetowej.

Praca dyplomowa (przykładowe tematy):

• Wdrożenie rozwiązań e-commerce w firmie z branży turystycznej – studium przypadku;
• Zastosowanie rozwiązań e-commerce na przykładzie sklepu internetowego firmy…

 

Analiza procesów biznesowych

Możliwości pracy zawodowej:

Absolwent specjalizacji dyplomowania Analiza procesów biznesowych potrafi przeprowadzać analizy uwarunkowań realizacji procesów biznesowych oraz projektować i weryfikować ich usprawnienia i optymalizację. Posiada wiedzę merytoryczną dotyczącą organizacji i modelowania procesów biznesowych, znajomość zagadnień „Business Intelligence” oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Jest przygotowany do pracy w firmach konsultingowych, na takich stanowiskach jak: analityk biznesowy (szczególnie w firmach realizujących projekty informatyczne dla przedsiębiorstw), inżynier wymagań w projektach IT, inżynier procesu/produktu, organizator procesu, inżynier jakości.

Praca dyplomowa (przykładowe tematy):

• Rola analizy biznesowej w zapewnieniu jakości projektów IT;
• Wykorzystanie analizy procesów biznesowych w organizacjach pod kątem efektywności wykorzystania rozwiązań IT.

 

Wdrożenia systemów IT

Możliwości pracy zawodowej:

Absolwent specjalizacji dyplomowania Wdrożenia systemów IT posiada wiedzę i kompetencje z zakresu wdrażania rozwiązań IT w przedsiębiorstwie, w tym przeprowadzania analiz przedwdrożeniowych i doboru optymalnych rozwiązań pod kątem potrzeb danego przedsiębiorstwa. Może znaleźć zatrudnienie w firmach zamawiających rozwiązania IT (po stronie klienta) lub (po stronie nadawcy) dostarczających oprogramowanie i infrastrukturę IT, na takich stanowiskach jak np. specjalista ds. sprzedaży i wdrożeń systemów ERP, konsultant wdrożeniowy SAP, konsultant ds. wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych, analityk biznesowy systemu ERP.

Praca dyplomowa (przykładowe tematy):

• Proces wdrażania systemu ERP na przykładzie firmy…
• Wdrażanie systemu ERP w obszarze produkcyjnym na przykładzie przedsiębiorstwa…