Rada Wydziału Zarządzania Informacją

Rada Wydziału Zarządzania Informacją

 1. dr Małgorzata Cieciora, prof. PJATK - Dziekan

 2. mgr inż. Rafał Muniak - Prodziekan

 3. mgr inż. Piotr Gago - Prodziekan

 4. prof. dr hab. inż. Maria Elżbieta Orłowska

 5. prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. PJATK

 6. prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta

 7. dr Krzysztof Barteczko, prof. PJATK

 8. mgr Justyna Kubisz - Administracja

 9. Tomasz Czajkowski - przedstawiciel Studentów

 10. Michał Goławski - przedstawiciel Studentów

 11. Emilia Kamińska - przedstawiciel Studentów

 12. inż. Mateusz Lipiński - przedstawiciel Studentów