fbpx
Katedra Organizacji Procesów Informacyjnych

Katedra Organizacji Procesów Informacyjnych

Skład osobowy i kierownik

 • dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. PJATK – Kierownik
 • prof. dr hab. Kazimierz Subieta
 • dr hab. inż. Piotr Habela, prof. PJATK
 • dr inż. Paweł Drogi
 • dr inż. Tomasz Pieciukiewicz
 • dr Agnieszka Chądzyńska-Krasowska
 • mgr inż Piotr Gago
 • mgr inż. Alina Stasiecka
 • mgr inż. Maksymilian Kubica
 • mgr inż. Armand Stańczak
 • mgr inż. Katarzyna Maciejewska

Opis katedry

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne i działalność badawczą w zakresie zastosowań technologii informacyjnych do wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Katedra zatrudnia wybitnych specjalistów z licznych obszarów dotyczących zarówno technologii informacyjnych, projektowania systemów informatycznych, zarządzania jakością w projektach, jak i zastosowań systemów informatycznych w zarządzaniu produkcją oraz w biznesie. Są to pracownicy etatowi PJATK, współpracownicy z innych uczelni oraz doświadczeni praktycy biznesu – przedsiębiorcy i konsultanci.

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą następujące przedmioty:

 • Technologie internetowe
 • Zintegrowane systemy informatyczne ERP
 • Projektowanie systemów informacyjnych
 • Projektowanie stron i serwisów WWW
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu
 • Interakcja człowiek-komputer
 • Zarządzanie produkcją
 • Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informatycznych
 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Hurtownie danych

Działalność naukowa

Pracownicy Katedry prowadzą działalność naukową związaną z wymienioną wyżej działalnością dydaktyczną oraz są autorami wielu monografii i podręczników dotyczących projektowania i zastosowań systemów informatycznych w biznesie.

Zajęcia projektowe i laboratoryjne

W ramach zajęć Katedry prowadzone są zajęcia projektowe i laboratoryjne wprowadzające do wybranej przez studenta specjalizacji dyplomowania.
Zajęcia prowadzone są w bogato wyposażonej bazie lokalowej PJATK, w jej siedzibie głównej w Warszawie, przy ulicy Koszykowej 86. W zależności od potrzeb, zajęcia odbywają się w salach wykładowych - wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt multimedialny - lub w specjalistycznych laboratoriach komputerowych (np. ćwiczenia z obsługi oprogramowania ERP, wybranych technologii informatycznych czy projektowania systemów).