fbpx
Katedra Metod Programowania

Katedra Metod Programowania

Skład osobowy i kierownik

 • dr Krzysztof Barteczko, prof. PJATK – Kierownik
 • dr inż. Dorota Cendrowska

   

 • dr Mariusz Dzieciątko

 • mgr inż. Michał Drabik
 • mgr inż. Michaił Mokkas
 • mgr inż. Marcin Niewiński

Opis katedry

KMP zajmuje się prowadzeniem zajęć dydaktycznych i badań naukowych z zakresu informatyki i zastosowań informatyki, w szczególności w modelowaniu, prognozowaniu i wspomaganiu decyzji. Zatrudnia – jako stałych pracowników i współpracowników – specjalistów w w/w dziedzinach. Są to pracownicy etatowi Wydziału Zarządzania Informacją PJATK lub współpracownicy z WI PJATK oraz innych renomowanych uczelni warszawskich, takich jak SGH, a także praktycy (np. architekci systemów biznesowych czy pracownicy SAS Institute).

Działalność dydaktyczna

Pracownicy i współpracownicy KMP prowadzą kursy z następujących dziedzin:

 • Podstawy informatyki i programowania w zarządzaniu
 • Programowanie obiektowe
 • Metody i techniki podejmowania decyzji gospodarczych
 • Inteligentne systemy zarządzania
 • Business Intelligence na platformie SAS
 • Modelowanie procesów biznesowych i systemy CRM
 • Zaawansowane metody podejmowania decyzji menedżerskich
 • Warsztaty programistyczne

Działalność naukowa

Pracownicy i współpracownicy Katedry prowadzą działalność naukową związaną m.in. z informatyką, modelowaniem procesów gospodarczych i systemami wspomagania decyzji.

Zajęcia projektowe ze studentami

W ramach KMP prowadzone są zajęcia projektowe specjalizacji Systemy Wspomagania Decyzji Menedżerskich.

Laboratoria

Kursy KMP prowadzone są w bogato wyposażonej bazie lokalowej PJATK, w jej siedzibie głównej w Warszawie, przy ulicy Koszykowej 86. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych, wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt multimedialny i w specjalistycznych laboratoriach komputerowych.