fbpx
Katedra Ekonomii i Zarządzania

Katedra Ekonomii i Zarządzania

Skład osobowy i kierownik

 • dr Małgorzata Cieciora – Kierownik
 • dr Małgorzata Rzeźnik-Knotek
 • dr Beata Maślanka-Wieczorek
 • dr Piotr Pietrzak
 • mgr Mateusz Kowalik
 • mgr inż. Rafał Muniak

Opis katedry

KEiZ zajmuje się prowadzeniem zajęć dydaktycznych i badań naukowych z szeroko rozumianych dziedzin zarządzania i ekonomii, a także przedmiotów uzupełniających wiedzę stricte ekonomiczną, np. prawnych podstaw biznesu. Zatrudnia – jako stałych pracowników i współpracowników – specjalistów z wielu dziedzin, dla przykładu zarządzania wiedzą, jakością, projektami, zasobami ludzkimi, marketingu, prawa czy ekonomii. Są to pracownicy etatowi PJATK lub współpracownicy z renomowanych uczelni warszawskich, takich jak SGH, PW czy SGGW oraz praktycy (np. czynni zawodowo radcy prawni).

Działalność dydaktyczna

Pracownicy KEiZ prowadzą kursy z następujących dziedzin:

 • Podstawy zarządzania i organizacji
 • Podstawy prawne funkcjonowania biznesu
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy marketingu
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zachowania organizacyjne
 • Mikroekonomia
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Finanse w gospodarce
 • Biznesplan i ocena efektywności inwestycji

Zajęcia projektowe ze studentami

W ramach KEiZ prowadzone są zajęcia projektowe specjalizacji Zarządzanie projektami.

Laboratoria

Kursy KEiZ prowadzone są w bogato wyposażonej bazie lokalowej PJATK, w jej siedzibie głównej w Warszawie, przy ulicy Koszykowej 86. W zależności od potrzeb, zajęcia odbywają się w salach wykładowych, wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt multimedialny lub w specjalistycznych laboratoriach komputerowych (np. ćwiczenia z zarządzania projektami, badań rynkowych i marketingowych czy biznesplanu).