Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu w konkursie: nr RPMA.03.02.02-IP.01- 14-021/16 ogłoszonym w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektów - Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.

 

Pytania i odpowiedzi:     

      I.        Pytanie z dnia 14.07.2016 r.: Poprosiłbym o informację jakiego rodzaju usługi/ewentualnie produkty miałyby być objęte przedmiotem opracowania? Czy macie to już Państwo zdefiniowane?

Przedmiotem planowanej działalności eksportowej będzie podstawowa działalność uczelni, tj. świadczenie usług edukacyjnych dla studentów z zagranicy. Kod PKD dla produktów/usług to 85.42.B Szkoły wyższe i 85.5 Pozaszkolne formy edukacji

W zapytaniu ofertowym zostały podane potencjalne rynki zagraniczne. 

Studia wyższe w PJATK odbywają się na wydziałach: Informatyka, Sztuka Nowych Mediów (Grafika i Architektura Wnętrz), Zarządzanie Informacją, Kultura Japonii. 

Dodatkowo w PJATK odbywają się Studia Doktoranckie, Studia MBA, Studia Podyplomowe oraz Kursy. 

Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej Uczelni znajdują się na stronie internetowej: www.pja.edu.pl

W związku z tym, ze względu na status prawny i posiadane wykształcenie potencjalnego klienta (tj. studenta) można wyróżnić 3 produkty/usługi:

1.     Studia I stopnia na wszystkich kierunkach;

2.     Studia II stopnia na wszystkich kierunkach;

3.     Studia III stopnia, Studia Doktoranckie, Studia MBA, Studia Podyplomowe oraz Kursy.

Niniejszy podział ma charakter poglądowy i ma na celu pomoc potencjalnym wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji zamówienia. Każdy z wykonawców, opierając się o własne doświadczenie oraz najlepszą wiedzę, ma możliwość na etapie realizacji zamówienia zaproponować inny podział produktów/usług PJATK.

      II.   Pytanie z dnia 18.07.2016r.: Proszę oszacować do której godziny należy złożyć ofertę w odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe w dniu 19.07.2016 r.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym ofertę można złożyć:

  •   osobiście w PJATK (w pokoju 2A w siedzibie PJATK, ul. Koszykowa 86),
  •   mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Mail musi zwierać skan oryginału oferty z własnoręcznymi podpisami oferenta i pieczęcią/pieczęciami podmiotu).

W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej musi ona wpłynąć do Zamawiającego w dniu 19.07.2016 r.

W przypadku składania oferty w wersji papierowej obowiązują termin podany w zapytaniu oraz godziny pracy Uczelni (czyli nie później niż do godziny 16.00). Jeżeli zdecydują się Państwo na składanie oferty w wersji papierowej, proszę o wcześniejsze powiadomienie pracowników Uczelni pod numerem telefonu 22 58 44 529. 

 

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu w konkursie: nr RPMA.03.02.02-IP.01- 14-021/16 ogłoszonym w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektów - Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta konsorcjum AGERON Polska Sp. z o.o. (lider) oraz Ageron Polska Michał Zieliński spełniła wszystkie kryteria oceny oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.