Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i przeprowadzenia testów pilotażowych wdrażanych komponentów oraz kompletnego systemu SAVA w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (przedłużenie terminu składania ofert)

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i przeprowadzenia testów pilotażowych wdrażanych komponentów oraz kompletnego systemu SAVA w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (przedłużenie terminu składania ofert)

Informujemy, że termin składanie ofert został przedłużony do dnia 18 października 2016 r.