fbpx
Zapytanie ofertowe dotyczące cenę Informatora

Zapytanie ofertowe dotyczące cenę Informatora

W związku z realizacją projektu „Welcome to PJ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się z zapytaniem o cenę dotyczącym przygotowania do druku, wydruku wraz z usługą introligatorską w liczbie 1000 sztuk informatorów zgodnie ze specyfikacją podaną w pkt. II zapytania.

Pobierz załącznik: