fbpx
Zapytanie ofertowe dot. audytu zewnętrznego

Zapytanie ofertowe dot. audytu zewnętrznego

 

W związku z realizacją projektu „Automated Assessment of Joint Synovitis Activity from Medical Ultrasound and Power Doppler Examinations using Image Processing and Machine Learning Methods” akronim: MEDUSA współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach umowy nr Pol-Nor/204256/16/2013 Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia audytu zewnętrznego wybranych zadań w ramach realizowanego projektu zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę oraz zgodnie z rekomendacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zawartymi w dokumencie „Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe”.