Wynik zapytania ofertowego na  wprowadzenie zmian funkcjonalnych w narzędziu authoringowym Nomad

Wynik zapytania ofertowego na wprowadzenie zmian funkcjonalnych w narzędziu authoringowym Nomad

W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferty:

 
- Łukasza Kroenke  - Specjalista ds. UX
- Kamila Pawlaka - Programista Java/JavaScript_2
- Łukasza Kwidzińskiego - Programista Java/JavaScript_1
 
 
spełniły kryteria oceny formalnej oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów.