fbpx
Wynik zapytań ofertowych dotyczących zaangażowania w projekcie Pracownika naukowego I-III

Wynik zapytań ofertowych dotyczących zaangażowania w projekcie Pracownika naukowego I-III

W związku z realizacją projektu „Interdyscyplinarne Laboratoriach Analizy i Syntezy Ruchu w formule Shareeconomy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych  informuje, że oferty poniższych oferentów spełniły kryteria oceny formalnej oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów:

Pracownika naukowego I

Konrad Kluwak

Pracownika naukowego II

Nie wpłynęła żadna oferta

Pracownika naukowego III

Nie wpłynęła żadna oferta