fbpx
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe - InfoTester

środa, 24 listopad 2021
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi analizy wiarygodności i zasięgu treści WWW.Tytuł projektu: InfoTester - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji.Termin składania ofert: 1.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące cenę Informatora

poniedziałek, 18 październik 2021
W związku z realizacją projektu „Welcome to PJ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się z zapytaniem o cenę dotyczącym przygotowania do druku, wydruku wraz z usługą introligatorską w liczbie 1000 sztuk informatorów…
W związku z realizacją projektu w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r., Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się…
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) informuje, że zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy drukarek i materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu „Wsparcie rozwoju e-administracji w PJATK” zostało rozstrzygnięte. Oferta firmy Merkator Sp. z o.o. spełniła kryteria formalne oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się z zapytaniemofertowym dotyczącym zakupu i dostawy drukarek i materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu „Wsparcie rozwoju e-administracji w PJATK”. Termin składania ofert: 11 lutego 2021 r. do godziny 13.00.
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) informuje, że zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy komputerów w ramach projektu „Wsparcie rozwoju e-administracji w PJATK” zostało rozstrzygnięte. Oferta firmy BCODERS S.A. spełniła kryteria formalne oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy komputerów w ramach projektu „Wsparcie rozwoju e-administracji w PJATK”. Termin składania ofert: 21 stycznia 2021 r. do godziny 13.00. Wynik zapytania ofertowego.
W związku z realizacją projektu „Koncentracja na IT - zintegrowany program rozwoju Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym…
W związku z realizacją projektu „Koncentracja na IT - zintegrowany program rozwoju Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu…
W związku z realizacją projektu „Koncentracja na IT - zintegrowany program rozwoju Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym…
W związku z realizacją projektu „Profesjonalne Akademickie Biuro Karier w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że zapytanie dotyczące oferty na realizację szkoleń (warsztatów, konsultacji i sesji) dla pracowników Akademickiego…
W związku z realizacją projektu „Profesjonalne Akademickie Biuro Karier w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkoleń uzupełniających wiedzę w obszarze przedsiębiorczości dla pracownika Akademickiego…
W związku z realizacją projektu „E-usługi na wysokim poziomie – wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” RPO WM…
W związku z realizacją projektu „Profesjonalne Akademickie Biuro Karier w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej realizacji szkoleń (warsztatów, konsultacji i sesji) dla…
W związku z realizacją projektu „Profesjonalne Akademickie Biuro Karier w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej realizacji szkoleń uzupełniających wiedzę w obszarze przedsiębiorczości,…
W związku z realizacją projektu „"  Wydział Zarządzania Informacją - kompetencje dla Branży Usług dla Biznesu” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie warsztatów dla studentów Wydziału Zarządzania Informacją. W załączeniu znajdują się…
W związku z realizacją projektu „E-usługi na wysokim poziomie – wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” RPO WM…
W związku z realizacją projektu „Wydział Zarządzania Informacją - kompetencje dla Branży Usług dla Biznesu” finansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że na realizację wizyt studyjnych  w przedsiębiorstwach Branży Usług dla Biznesu oraz sprawowanie…
W związku ze znaczną rozbieżnością cenową złożonych ofert, która nie daje rękojmi poprawnej realizacji zadań w projekcie, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zdecydowała o anulowaniu zapytania ofertowego na wykonanie i wdrożenie systemu IT (sześciu e-usług). Zachęcamy do śledzenia naszych ogłoszeń w Bazie konkurencyjności oraz zakładki Zapytania…
W związku z realizacją projektu „Wydział Zarządzania Informacją - kompetencje dla Branży Usług dla Biznesu” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, organizacjach NGO Branży Usług dla Biznesu oraz…
W związku z realizacją projektu „E-usługi na wysokim poziomie – wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” RPO WM…
W związku z realizacją projektu „E-usługi na wysokim poziomie – wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” RPO WM…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte…
W związku z realizacją projektu „E-usługi na wysokim poziomie – wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” RPO WM…
W związku z realizacją projektu „E-usługi na wysokim poziomie – wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” RPO WM…
W związku z realizacją projektu „E-usługi na wysokim poziomie – wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” RPO WM…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Jakuba Segena spełniła kryteria…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Tomasza Pytla spełniła kryteria…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że poniższe oferty spełniły spełniła kryteria…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że poniższe oferty spełniły spełniła kryteria oceny…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Jakuba Segena spełniła kryteria oceny…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania zgłoszenia…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym współpracy…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym współpracy…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym współpracy…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym współpracy…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania…
W związku z realizacją projektu „Wydział Zarządzania Informacją - kompetencje dla Branży Usług dla Biznesu” finansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że na realizację warsztatów:  - "Rusz głową! trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów"- „Przekonaj mnie!- trening umiejętności…
W związku z realizacją projektu „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” finansowanego w ramach programu  „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED”, Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych ogłasza konkurs na przygotowanie dokumentacji bazy danych systemu Centrum informatyczne z bazą danych analitycznych i obrazowych…
W związku z realizacją projektu „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” finansowanego w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED”, Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych ogłasza konkurs na przygotowanie dokumentacji analizy alternatyw architektonicznych bazy danych systemu Centrum informatyczne z bazą…
W związku z realizacją projektu „"  Wydział Zarządzania Informacją - kompetencje dla Branży Usług dla Biznesu” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie warsztatów dla studentów Wydziału Zarządzania Informacją. W załączeniu znajdują się…
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych realizująca projekt „Wydział Zarządzania Informacją - kompetencje dla Branży Usług dla Biznesu” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs na członków Rady Programowej Wydziału Zarządzania Informacją. Więcej szczegółów tutaj.
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pana Przemysława Bartkowiaka spełniła…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pana Tomasza Pytla spełniła…
Wynik postępowań o udzielenie zamówienia na: Głównego pracownika naukowo-badawczego, Pracownika naukowego I-III oraz Programistę I-VI. W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
  W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
  W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w…
W związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pana Tadeusza Puźniakowskiego spełniła kryteria formalne…
W związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pana Wiesława Pawłowskiego spełniła kryteria formalne…
W związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta firmy Przemysław Nowakowski MILLNOV spełniła wszystkie…
W związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym prowadzenia zajęć dydaktycznych…
W związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym prowadzenia zajęć dydaktycznych…
W związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi cateringowej dla…
  W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta firmy BOTLAB Sp.…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych przedstawia informację na temat wyniku postępowania.  
  Informujemy, że termin składanie ofert został ostatecznie przedłużony do dnia 20 października 2016 r.      
Informujemy, że termin składanie ofert został przedłużony do dnia 18 października 2016 r.      
W związku z realizacją projektu „Advanced Learning and Inclusive EnviroNment for Higher Education through greater knowledge and understanding of migration processes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych zaprasza do składania ofert na implementację oraz wdrożenie angielskiej wersji…
W związku z realizacją projektu „Advanced Learning and Inclusive EnviroNment for Higher Education through greater knowledge and understanding of migration processes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych zaprasza do składania ofert na przygotowanie ewaluacji projektu pod względem…
W związku z realizacją projektu „Advanced Learning and Inclusive EnviroNment for Higher Education through greater knowledge and understanding of migration processes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń metodycznych…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy…
W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu w konkursie: nr RPMA.03.02.02-IP.01- 14-021/16 ogłoszonym w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektów - Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu…
Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych ogłasza konkurs na stanowisko:  Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych na kierunku grafika Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Warszawie Kryteria kwalifikacyjne kandydatów:1. co najmniej stopień naukowy doktora lub wszczęty przewód doktorski z dziedziny sztuki, w której Wydział prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną,2. znajomość obowiązujących aktów prawnych…
W związku z realizacją projektu „Automated Assessment of Joint Synovitis Activity from Medical Ultrasound and Power Doppler Examinations using Image Processing and Machine Learning Methods” akronim: MEDUSA współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach umowy nr Pol-Nor/204256/16/2013 Polsko – Japońska Akademia Technik…
  W związku z realizacją projektu „Automated Assessment of Joint Synovitis Activity from Medical Ultrasound and Power Doppler Examinations using Image Processing and Machine Learning Methods” akronim: MEDUSA współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach umowy nr Pol-Nor/204256/16/2013 Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się…
W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferty:   - Łukasza Kroenke  - Specjalista…
  W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferty:   - Pani Olgi Górnickiej…
W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wprowadzenie…
  W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na…
  W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pani Marty Kamieńskiej  spełniła kryteria…
W związku z realizacją projektu „Interdyscyplinarne Laboratoriach Analizy i Syntezy Ruchu w formule Shareeconomy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych …
  W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferty poniższych oferentów spełniły kryteria…
  W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na opracowanie…
W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta firmy Cortland Sp z o.o. spełniła…
  W związku z realizacją  projektu „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” finansowanego w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED” Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych ogłasza zapytanie  na stanowisko TESTER przetwarzania obrazów.  
W związku z realizacją  projektu „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” finansowanego w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED” Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych ogłasza zapytanie  na stanowisko TESTER Baz danych.  
  W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pana Kamila Pawlaka spełniła kryteria…
W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pani Elizy Lipińskiej spełniła kryteria oceny…
  W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie ofertyna dostawę nagród na konkurs…
  W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie Programisty…
  W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się  z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w…
  W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej  Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie…
  W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie Pracownika naukowego_III.…
  W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie Pracownika naukowego_II.…
  W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie Pracownika naukowego_I.…
  W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skalidemonstracyjnej Demonstrator+, Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta AQUIS Sp. z o.o. spełniła wszystkie kryteria…
  W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Rams Data Sp.…
  W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na…
  W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na opracowanie…
  W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pana Marka Kulbackiego spełniła…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie Pracownika naukowego_III.  
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie Pracownika naukowego_II.  
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie Pracownika naukowego_I.  
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie Programisty aplikacji wizji…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie Programisty aplikacji wizji…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej  Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie Programisty…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie Programisty aplikacji wizji…
W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pana Łukasza Kroenke spełniła kryteria oceny formalnej…
  W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferty   Pani Katarzyny Buczyłko -…
W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na opracowanie…
W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zaprogramowanie…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji nagrań symulowanych…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu…
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania cyklu publikacji.  
W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji nagrań symulowanych sytuacji niebezpiecznych w…